VEVAM | Berichtgeving omzetting in stichting

Vereniging VEVAM is na een besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering in juni dit jaar en een positieve beschikking van de rechtbank Amsterdam per 13 september 2016 omgezet in een stichting met de naam Stichting VEVAM.

Voor nadere informatie over deze wijziging van rechtsvorm, inclusief de nieuw vastgestelde statuten, verwijzen wij graag naar onze vernieuwde website www.vevam.nl.

Bron: VEVAM