Minister Bussemaker opent EYE Collectiecentrum, extra geld voor filmerfgoed

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft op 16 september het nieuwe EYE Collectiecentrum geopend. Zij stelt dit jaar en de jaren na 2017 extra geld ter beschikking aan EYE om het filmerfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken. Het EYE Collectiecentrum is een state-of-the-art depot met perfecte opslag- en bewaaromstandigheden in Amsterdam-Noord en een veilige en duurzame haven voor de EYE-collectie. Het EYE Collectiecentrum is ook een expertisecentrum voor professionals die zich bezighouden met filmconservering, restauratie en onderzoek.

Minister Bussemaker: “EYE biedt een unieke combinatie van conserveren én participeren, van bewaren én tentoonstellen, van verzamelen én revitaliseren. Ik vind het belangrijk dat EYE dit ook in de toekomst kan blijven doen. Die toekomst zal ook voor de film grotendeels digitaal zijn. En daarom stel ik dit jaar én de jaren na 2017 extra geld ter beschikking om het filmerfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken.”

Sandra den Hamer (directeur EYE): “De opening van het EYE Collectiecentrum is een feestelijk en historisch moment in onze 70-jarige bestaansgeschiedenis. Een historisch moment dat geenszins gekenmerkt wordt door gevoelens van nostalgie of hang naar het verleden, het markeert de start van een nieuwe, vitale levensfase voor een unieke en internationaal gerenommeerde filmcollectie. Dankzij dit sobere maar uiterst functionele state of the art collectie- en expertisecentrum kunnen we de filmcollectie Nederland – van de allervroegste films tot de films die vandaag nog gemaakt worden – niet alleen veilig stellen voor de generaties na ons, maar ook beter toegankelijk maken, zowel voor professionals als voor het brede publiek”.

EYE Collectiecentrum
EYE Collectiecentrum is naast een depot ook een modern expertisecentrum waar een internationaal publiek van wetenschappers, filmmakers en studenten de collecties kan raadplegen. Het EYE Collectiecentrum is met zijn glazen pui ontworpen als een open, uitnodigend gebouw. In de EYE Study op de begane grond kunnen professionals terecht om films te kijken, te researchen en de overige collecties te raadplegen, zoals boeken, tijdschriften, dvd’s, affiches, foto’s, persoons- en instellingsarchieven, scenario’s, audiocollectie, bladmuziek en filmapparatuur.

Het centrum functioneert als laboratorium voor onderzoek naar en hergebruik van de collectie, met een eigen Artists/Scholars-in-Residence programma. De multifunctionele filmzaal met 30 stoelen wordt onder meer ingezet voor bijeenkomsten met filmmakers, persvoorstellingen en academische workshops over het conserveren, restaureren, digitaliseren en presenteren van de collectie, die uit ruim 40.000 films bestaat. In het EYE Collectiecentrum zijn 210.000 blikken acetaatfilm opgeslagen, de 35.000 blikken nitraatfilm liggen in bunkers in de duinen. Het totaal aantal meters film in de collectie bedraagt 60 miljoen. Er is voor 1,5 petabyte aan digitale film opgeslagen. Verder huisvest het EYE Collectiecentrum 78.00 affiches, 700.000 foto’s en 27.000 boeken, tijdschriften en knipsels.

Het EYE Collectiecentrum biedt een duurzame oplossing voor de jarenlange problematiek rond de oude depots van EYE, die weinig efficiënt over diverse locaties in Noord-Holland waren verspreid. In het nieuwe Collectiecentrum zitten eindelijk drie werkterreinen samen onder één dak: conservering, restauratie en onderzoek.

WAD Archief Depots B.V. is opdrachtgever en founding partner van het EYE Collectiecentrum. Het ontwerp is van architectenbureau cepezed. De inrichting van het Collectiecentrum is mede mogelijk gemaakt door extra bijdragen van het ministerie van OCW, Gispen en Stichting Dioraphte. De activiteiten in het Collectiecentrum worden ondersteund door bijdragen van het ministerie van OCW, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de BankGiro Loterij en het Gieskes Strijbis Fonds.

Opening
Tijdens de opening van het EYE Collectiecentrum vonden er verschillende toespraken, optredens en rondleidingen plaats. Aansluitend vond de opening plaats van de tentoonstelling Celluloid – Tacita Dean, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Rosa Barba, Gibson & Recoder, in het museumgebouw op IJpromenade 1. Naast de minister waren projectontwikkelaar WAD, architecten cepezed, stakeholders, pers en relaties van EYE aanwezig.

Restauratie
EYE heeft een reputatie als een van de beste restauratieateliers ter wereld en is koploper in de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en restauratie van filmerfgoed. Door zijn expertise op dit vlak werkt EYE nauw samen met partnerinstellingen en experts in binnen- en buitenland. EYE conserveert, digitaliseert en restaureert jaarlijks tientallen Nederlandse en internationale films die regelmatig op prestigieuze festivals worden gepresenteerd. Voor zijn restauratiewerk won EYE meerdere internationale prijzen, waaronder de Jean Mitry Award, de Film Preservation Honors en de Prix Henri Langlois.

Onderzoek
Op wetenschappelijk gebied bekleedt EYE een sterke positie, mede dankzij de installatie van de leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur aan de Universiteit van Amsterdam die wordt ingevuld door EYE Hoofdconservator Giovanna Fossati. De gecombineerde functie van hoogleraar en hoofdconservator is uitzonderlijk binnen de internationale filmarchiefwereld en vormt de ideale verbindingsschakel tussen de restauratiepraktijk in het EYE Collectiecentrum en het wetenschappelijk onderzoek aan de UvA.

Expertisecentrum
Het nieuwe Collectiecentrum is het ideale nieuwe thuis voor onderzoekers en studenten, bijvoorbeeld van de Masteropleiding Preservation and Presentation of the Moving Image, waarbij EYE als medeoprichter en partner betrokken is. Het stageprogramma biedt studenten de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren curatoren, restauratoren en digitale filmspecialisten praktijkgerichte werkervaring op te doen. De multifunctionele filmzaal wordt daarnaast gebruikt voor colleges, workshops en seminars over uiteenlopende onderwerpen binnen de filmerfgoedpraktijk.

Foto: Ton Söder

Bron: Eye