Deadline voor subsidie-aanvraag bij Europa Cinemas nadert

Het MEDIA gesteunde bioscoopnetwerk Europa Cinemas, publiceerde in juli de nieuwe subsidieoproep voor bioscoopzalen of mini-netwerken van bioscoopzalen om toe te treden tot het Europa Cinema Netwerk. De deadline om een aanvraag in te dienen is 15 september 2016.

Europa Cinemas is een netwerk met meer dan 1000 bioscopen in meer dan 40 verschillende landen met een specifieke focus op Europese film. Het netwerk biedt operationele en financiële steun aan bioscopen met een siginifant aandeel Europese niet-nationale films. Daarnaast organiseert Europa Cinemas diverse events en initiatieven ter bevordering van de vertoning van Europese film. Daarnaast zorgt het netwerk promotionele activiteiten gericht op jonge publiek.

De financiële ondersteuning bestaat uit bedragen variërend van 15.500 euro (1 bioscoopscherm) tot 45.500 euro (15 bioscoopschermen) en meer. Deze subsidie is als volgt verdeeld:
– 80% gaat naar niet-nationale Europese filmprogrammering, berekend op basis van het aantal vertoningen en het aandeel binnen de totale programmering
– 20% gaat naar initiatieven gericht op jonge publiek (zie Richtlijnen Young Audiences)

Bovendien kan men aanspraak maken op drie bonussen:
– Een bonus voor diversiteit in het aantal Europese filmnationaliteiten binnen de programmering
– Een bonus voor films met het Europa Cinemas Label
– Een bonus voor partnerschappen tussen vertoners en online distributieplatforms

Ga voor meer informatie naar de website van Europa Cinemas of neem contact op met Adrian Preda, Project coordinator (MEDIA) België, Luxemburg, Netherlands, Roemenië, Tel. +33142718768

Bron: Mediadesk Nederland