Oproep Telefilm 2017 – deadline 19 september

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Er kunnen twaalf bijdragen verstrekt worden, voor het uitwerken van een synopsis tot een scenario. De selectie van deze twaalf synopsissen geschiedt door de publieke omroepen. Uiteindelijk worden er in coproductie tussen omroep en producent zes Telefilms gerealiseerd. Deze Telefilms zijn bij voorkeur niet gebaseerd op een tv-serie of boek.

Een Telefilm is een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 80 en maximaal 90 minuten, primair gemaakt voor televisievertoning. De zes uiteindelijk geproduceerde Telefilms worden in de loop van 2019 uitgezonden via Z@pp(elin) op NPO 3, op een tijdstip voor 6+-kijkers.

Dit jaar gaat het om familiefilms waarbij ook de jeugdige kijker vanaf 6 jaar mee kan kijken. De verhalen zijn eigentijds, prikkelend, verrassend en/of spannend. Ze kennen uitgewerkte en aansprekende karakters in een sterk verteld verhaal, zich afspelend in het nu.  Met tevens  aandacht voor het perspectief van een volwassene.

Een belangrijke voorwaarde is dat het plan gerealiseerd wordt binnen het beschikbare budget per film van
circa € 810.000 (is productiefase, exclusief ontwikkelingsbijdragen 1e en 2e fase, ieder € 20.500) en binnen de gestelde tijd.

Voorwaarden indiening:
– het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten
– de synopsis telt maximaal 4 pagina’s A4 (staand, enkelzijdig, géén voorblad of  foto’s, alléén platte tekst)
– de synopsis is op alle bladen voorzien van een (werk)titel, naam auteur(s), datum en paginanummering
– bijgevoegd moet worden: een duidelijke curriculum vitae van zowel de schrijver als van de producent, (evt. indien bekend regisseur) welke zijn voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres
– het geheel (de synopsis én cv’s) beslaat niet meer dan 6 pagina´s A4 (pdf-bestand, staand en enkelzijdig)
– de synopsis en cv’s worden alléén digitaal (e-mail) ingediend als één pdf-bestand, dus géén hard copies per post of koerier insturen
schrijver & producent alsook regisseur & producent mogen niet een en dezelfde persoon zijn
– de producent, regisseur én schrijver hebben aantoonbare relevante werkervaring
– in eerdere rondes afgewezen synopsissen kunnen slechts met steun van een landelijke publieke omroep opnieuw worden ingediend
– indienen kan alléén digitaal, per e-mail, gebeuren via: cobo@cobofonds.nl o.v.v. Telefilm 2017

Indiening geschiedt uiterlijk maandag 19 september 2016 om 12.00 uur* bij CoBO.

* Let op! De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO, telefoon 035 – 677 53 48

Bron: Dutch Directors Guild