Open call: Young Producers Programma

De afgelopen jaren vond op  IDFA het YOUNG PRODUCERS programma plaats: een speciaal programma gericht op kennis over de praktijk van het coproduceren en het effectief in de markt zetten van documentaires. Dit programma wordt in 2016 voortgezet, zes startende Nederlandse producenten kunnen deelnemen.

Het programma bevat onderdelen uit het IDFAcademy programma, het FORUM programma en het Industry programma. Internationale financiering en distributie zijn speerpunten, markttrends en netwerken zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast wonen de deelnemers de pitchworkshop bij, waarin de kunst van het pitchen wordt uitgelegd. De deelnemers kunnen onbeperkt pitches van het IDFA Forum bijwonen.

Er worden twee meetings ingepland met belangrijke internationale spelers (o.a. een sales agent); zowel om kennis over te dragen als om het internationale netwerk op te bouwen of te vergroten. Het spreekt voor zich dat de effectiviteit van dergelijke meetings groter is als de deelnemers projecten in ontwikkeling hebben, die geschikt zijn voor internationale samenwerking en/of distributie.

Het programma loopt vanaf de start van de IDFAcademy op donderdag 17 november 2016 tot en met de laatste industry meetings en panels (waarschijnlijk op donderdag 24 november). Voorafgaand aan IDFA zullen er een of twee voorbereidende bijeenkomsten zijn. Deelnemers aan het YOUNG PRODUCERS programma kunnen met hun pas tevens filmvoorstellingen van IDFA bezoeken.

Deelnemers moeten aantoonbare ervaring als producent of uitvoerend producent van documentaires hebben en blijk kunnen geven van  internationale ambities. Alleen producenten die in het volledige YOUNG PRODUCERS programma kunnen participeren, komen in aanmerking.

De deelnemers worden door het Filmfonds in overleg met IDFA geselecteerd. Dit jaar wordt dit voor het eerst door een Open Call gedaan. Om in aanmerking te komen voor een van de zes beschikbare plaatsen, stuurt u voor 1 september a.s. een e-mail met C.V. en motivatiebrief naar Monica Wissing bij het Filmfonds (m.wissing@filmfonds.nl).

Bron: Nederlands Filmfonds