FNV KIEM heft zichzelf nog dit jaar op

FNV KIEM gaat zichzelf nog dit jaar opheffen. Een deel van de bond vormt een nieuwe kunstenbond van creatieven en kunstenaars. De overige leden, waaronder de grafici, stappen over naar de ongedeelde FNV.

Dat was de uitkomst van het congres van FNV KIEM vanmiddag in Stadion Galgenwaard in Utrecht. FNV KIEM is de erfopvolger van de oudste landelijke vakbond van ons land, de typografenbond ANTB die precies 150 jaar geleden op 1 juni 1866 in Amsterdam werd opgericht door drukkers en letterzetters.

Overstap naar de FNV

Een meerderheid van de huidige 28.000 leden van FNV KIEM stapt over naar de fusiebond FNV. Dit zijn met name de sectoren grafisch, verpakkingen, audiovisueel, uitgeverijen, uitkeringsgerechtigden en ouderen. Samen vormen zij  binnen de FNV een  nieuwe sector met als werktitel Media & Cultuur. Voor uitkeringsgerechtigden en ouderen ligt het voor de hand dat zij zich aansluiten bij de FNV-sectoren ‘FNV Senior’ en ‘FNV Uitkeringsgerechtigden’.

Bovendien wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe vereniging, met als voorlopige naam ‘De Kunstenbond, vakbond van creatieven’.  Dit is een initiatief van de huidige sector kunsten van FNV KIEM.

‘Passende oplossing voor verschillende groepen’

Geert van der Tang, voorzitter FNV KIEM: ‘Ik ben blij dat we samen een oplossing gevonden hebben waarbij we de belangen van al onze groepen leden kunnen blijven  bedienen op een manier die bij ze past. Voor groepen zoals grafici en uitgeverijen kan dat het beste in een groter verband met vergelijkbare sectoren, voor de creatieve sector is toch een andere benadering nodig.’

Het komt niet vaak voor dat een vakbond zich opsplitst. Eerder is het tegendeel het geval. Zo is het huidige FNV KIEM resultaat van bijna 30 fusies van verschillende verenigingen. De laatste fusie was in 1998, toen de FNV-bond Druk en Papier (grafici) fuseerde met de Kunstenbond en twee sectoren van de toenmalige Dienstenbond: audiovisueel en uitgeverijen.

Binnen de hele FNV is deze beweging naar groter eenheid te zien. Op 1 januari 2015 fuseerden de grote bonden FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw met de vakcentrale FNV en FNV Sport. Samen vormen zij nu de grootste vakbond binnen de FNV, met ruim 900.000 leden. Oorspronkelijk zou FNV KIEM ook meedoen met deze megafusie, maar op het congres ontbrak in 2015 de benodigde twee derde meerderheid. Door vandaag tot splitsing te besluiten, stapt een groot aantal sectoren van FNV KIEM alsnog over en worden ze de nieuwe FNV-sector Media & Cultuur (werktitel).

Aparte bonden voor doelgroepen

Daarnaast telt de FNV nog een aantal aparte verenigingen, zoals onderwijsbond AOb, journalistenbond NVJ en kappersbond FNV Mooi. Deze laatste worden ook wel ‘specifieke bonden’ genoemd, omdat ze zich specialiseren in belangenbehartiging voor specifieke groepen met kenmerkende behoeften, zoals journalisten en onderwijzers.

De nieuwe Kunstenbond plaatst zichzelf ook in dit rijtje en wil als zelfstandige vereniging beter kunnen inspelen op de behoeften van leden. De Kunstenbond gaat zich richten op mensen in het creatieve veld, die als kunstenaar of creatief werken in de Nederlandse samenleving.

De splitsing van FNV KIEM is per 1 juli een feit. Daarna is er nog een overgangsperiode tot 1 januari 2017 waarbinnen de oprichting van de Kunstenbond en de overstap van leden naar de FNV zijn beslag moet krijgen. Later dit jaar volgt nog een feestelijke bijeenkomst vanwege het 150-jarig bestaan.

Bron: FNV Kiem