Zzp’er inhuren voor tijdelijke vervanging mag

Ook onder de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kunnen werkgevers nog een zzp’er inhuren als tijdelijke vervanging voor een werknemer. Er ontstaat dan niet automatisch een dienstbetrekking.

Alleen het feit dat een zzp’er hetzelfde werk doet als een werknemer in loondienst, wil nog niet zeggen dat er sprake is van een schijnconstructie. Een zzp’er die bijvoorbeeld een werknemer vervangt vanwege ziekte of zwangerschap is dus niet automatisch in dienst bij de werkgever. Zijn – naast de werkzaamheden – de voorwaarden en omstandigheden waaronder de zzp’er het werk doet (tool) echter ook hetzelfde, dan is er wel sprake van een dienstbetrekking.
Dit liet staatssecretaris Wiebes van Financiën weten in antwoord op Kamervragen.

Verschillende criteria
De Kamervragen werden gesteld, omdat staatssecretaris Wiebes en de Belastingdienst volgens de Kamerleden verschillende criteria hanteren rondom schijnzelfstandigheid. Zo zou de Belastingdienst het standpunt aanhouden dat er altijd sprake is van een dienstbetrekking als werkgevers een zzp’er inhuren die dezelfde werkzaamheden verricht als iemand die in loondienst is. Volgens de staatssecretaris zijn de regels onder de Wet DBA (tools) op dit punt echter niet veranderd. Werkgevers kunnen nog steeds een zzp’er inhuren als tijdelijke vervanging van een werknemer, zonder dat er automatisch een dienstverband ontstaat.

Bron: FNV Kiem