Filmproducenten Nederland introduceert Protocol Kinderbegeleiding

Begin april heeft de branchevereniging Filmproducenten Nederland een protocol Kinderbegeleiding aangenomen.  Alle aangesloten producenten die films of televisie maken met medewerking van kinderen onder de dertien jaar, gaan met het protocol werken. De belangenvereniging van Nederlandse filmproducenten wil daarmee de professionalisering en zelfregulering van de sector borgen.

Producenten spelen een cruciale rol in het bewaken van de belangen van de zogenaamde kunstkinderen. Het uitsluiten van risico’s en de begeleiding van sociaal emotioneel welzijn, werk- en rusttijden en school- en huiswerkbegeleiding moet goed op elkaar zijn afgestemd. In het protocol is onder meer vastgelegd wat de vereisten aan en verantwoordelijkheden van kinderbegeleiders zijn, maar ook de gewenste situaties rondom bijvoorbeeld het voortraject, vervoer, ontspanning en nazorg.

Het protocol is een aanvulling op de bestaande, wettelijke, regelingen waarmee producenten al werken. Sinds april is de nieuwe Beleidsregel in zake ontheffing van het verbod op kinderarbeid (BOVK) van kracht. Deze regel heeft het ministerie, na consultatie van de sector, ingesteld om het welzijn van kinderen beter te beschermen, onduidelijkheden weg te nemen en de verschillen binnen de culturele sector -voor film, theater en musical golden verschillende regels- recht te trekken.

Bron: Holland Filmnieuws/Alice Scheiuit