Filmtheaters gaan nauwer samenwerken

Een nieuwe organisatie gaat de belangen van de onafhankelijke filmtheaters in Nederland behartigen: de NFO. Afgelopen dinsdag werd de samenwerking geformaliseerd.

De leden van het Nederlands Filmtheater Overleg blijven gewoon lid van de huidige overkoepelende brancheorganisatie, de NVBF. Omdat in deze vereniging de belangen van de grote bioscoopconcerns zwaar wegen, is gekozen voor een aparte vertegenwoordiging voor die leden die met een grotere onafhankelijkheid opereren. Zelf geeft de NFO aan dat het verschil schuilt in een meer ‘proactief’ beleid in de vertoning van relevante films.

Waarin de NFO zich onderscheidt is, in eigen woorden, ‘duiding van en debat over beelden uit heden en verleden.’ Filmtheaters bieden educatieve programma’s aan die de artistieke film in een breder maatschappelijk en sociaal verband plaatsen, aldus de gepubliceerde intentieverklaring. Elk theater programmeert nadrukkelijk voor de eigen regio, maar waar dat wenselijk is wordt er samengewerkt op het gebied van programmering en educatie.

Onder de theaters die zich bij de NFO hebben aangesloten, zijn Ketelhuis te Amsterdam, Lantaren Venster in Rotterdam, Natlab Eindhoven en Filmhuis Lumen, Delft.

Bron: Holland Film Nieuws