Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bieden gezamenlijk vier werkperioden bij het Instituut voor Beeld en Geluid. De geselecteerde makers / ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld nieuw werk te maken in reactie op-, of gebruik makend van de collectie van Beeld en Geluid en ontvangen een werkbeurs van €5.000. Dien uiterlijk 12 april een motivatiebrief en portfolio in.

De collectie van Beeld en Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan waardevol, cultureel historisch, audiovisueel materiaal. Een groeiend deel van de collectie wordt door Beeld en Geluid beschikbaar gesteld onder open licenties. De ‘open collectie’ omvat op dit moment enkele tienduizenden items aan audiovisueel materiaal en is beschikbaar voor creatief hergebruik door derden.

Het instituut stond samen met Kennisland en Open State Foundation aan de wieg van Open Cultuur Data en stelt de ‘open collectie’ o.a. beschikbaar via platformen zoals www.openbeelden.nl en www.geluidvannederland.nl. Binnen het talentontwikkelingstraject zal het instituut de opgedane kennis binnen deze initiatieven delen met de makers.

Werkperiode
Beeld en Geluid stelt maximaal vier werkplekken beschikbaar voor de periode van mei 2016 tot februari 2017 voor makers met affiniteit op het gebied van audiovisueel werk, grafisch ontwerpers, animatoren en vormgevers. Het Stimuleringsfonds stelt hiervoor vier werkbeurzen beschikbaar. De beurs bestaat uit een bedrag van €5.000 waarvan €4.000 honorarium en €1.000 werkbudget.
De geselecteerde makers worden in de gelegenheid gesteld nieuw werk te maken in reactie op-, of gebruikmakend van de open collectie van Beeld en Geluid.

Indienen
Het traject is bedoeld voor makers die zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van vormgeving of (media)technologie.
Het voorstel kun je t/m dinsdag 12 april 2016 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.

Bron: Stimuleringsfonds