Beeld voor Beeld: aankondiging en oproep tot inzenden films

BEELD VOOR BEELD is een documentaire filmfestival over culturele diversiteit. Het festival is voortgekomen uit de visuele antropologie en vertoont documentaires over uiteenlopende (sub)culturen. Het is een ontmoetingsplaats voor filmmakers en publiek met verschillende culturele achtergronden. Alle filmmakers zijn tijdens het festival aanwezig voor discussie met het publiek. Inschrijving staat open voor iedere productie die zich bezighoudt met cultuur, beeldvorming en/of sociale vraagstukken, of die past binnen het thema van het festival.

Deze speciale editie zal grotendeels in het teken staan van het thema:

Beelden van Migraties

De huidige vluchtelingenstromen hebben het thema migratie weer in het brandpunt van de belangstelling gezet. Migratie is een fenomeen van alle tijden en culturen. Tijdens deze editie wordt gekeken naar verschillende vormen van hedendaagse migratie en naar de gevolgen daarvan, voor zowel de landen van opvang als voor de gemeenschappen die zich daar gevormd hebben. Speciale aandacht ligt op makers uit deze migrantengemeenschappen en de manier waarop zij hun persoonlijke geschiedenis verweven met die van hun gemeenschap. Hoewel we aandacht besteden aan verschillende vormen van migratie ligt d nadruk op gedwongen migratie.

Sluitingsdatum 14 maart 2016, 17.00 uur

Film inzenden
Reglement voor inzending

Bron: Eddy Appels, festivaldirecteur Beeld voor Beeld