Eerste Kamer praat 1 maart verder over Mediawet

Het debat over de nieuwe Mediawet gaat 1 maart bij de Eerste Kamer verder. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de beloofde brief verzonden waarin hij onder meer toezegt dat de procedure rond NPO-benoemingen zal worden aangepast.

Er kwam onder meer veel kritiek op de benoeming van Bruno Bruins als voorzitter van de raad van toezicht van de NPO. Dekker was fractievoorzitter van de VVD in Den Haag, toen Bruins daar VVD-wethouder was.

De raad van toezicht van de NPO wordt in het voorliggend wetsvoorstel uitgebreid van maximaal vijf naar maximaal zeven leden. Dat betekent dat er na aanname van het wetsvoorstel nog twee leden van de raad van toezicht van de NPO worden benoemd. Een daarvan is het lid met het HRM-profiel waarbij de Centrale Ondernemingsraad het recht heeft om een persoon aan te bevelen.

Het openstellen van het publieke omroepbestel voor externe partijen en de nieuwe bevoegdheid van de NPO om afspraken te maken met externe partijen heeft geleid tot veel discussie in de Eerste Kamer, en eerder ook in de Tweede Kamer. Dekker stelt nu duidelijk dat een omroeporganisatie altijd een rol als co-producent heeft, wat inhoudt dat deze de inhoudelijke verantwoordelijkheid moet kunnen nemen.

De NPO kan in meer of mindere mate afspraken maken met externe partijen over format, budget, rechten en voorlopige inhoudelijke kaders. Aan een omroep wordt zo snel mogelijk gevraagd of deze interesse heeft om als co-producent op te treden bij het voorstel waarop in deze fase de keuze valt.

De omroep kan vervolgens intekenen met het voorstel. Omroepen kunnen daarbij vervolgens eventueel de voorlopig vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders aanpassen bij de verdere uitwerking van het voorstel, mits de NPO met deze aanpassing kan instemmen.

Bron: Broadcast Magazine