Zo krijg je goede energie op je set

Een filmset is een minimaatschappij waarin veel disciplines samenkomen. Deze disciplines hebben één ding gemeen: ze hebben energie nodig. Wanneer je in je energievoorziening duurzamere (en efficiëntere) keuzes maakt heeft dat dus veel impact.

Om deze case handen en voeten te geven gaf Sustainability Manager Els Rientjes de opdracht aan twee studenten ven de Saxion Hogeschool te Deventer, Remon Weustink & Martijn de Lange, om onderzoek te doen naar energieverbruik op de set. Remon en Martijn interviewden voor hun onderzoek zes filmprofessionals, en vroegen hen naar duurzaamheid en energie op de set.

Dit zijn hun belangrijkste aanbevelingen:

Haak aan op de groeiende ontwikkelingen binnen de wereld van aggregaten en generatoren. De GreenBattery is een goed voorbeeld, of een hybride aggregaat, zoals de ESaver van Bredenoord. De hybride aggregaten van tegenwoordig zijn uitgerust met technische snufjes zodat je met behulp van een app het energieverbruik kunt bijhouden.

Het Nederlands Filmfonds moet een kader opstellen met hierin eisen die gesteld worden aan een duurzame productie. Wanneer een productie hieraan voldoet krijgt de productie een geldbonus, of -straf, waardoor gestimuleerd wordt om duurzamer te filmen. De geinterviewden gaven aan dat ze denken dat een dergelijke financiële prikkel nodig is om duurzaam werken gemeengoed te laten zijn.

Stel een energiecoach aan. Die kan van tevoren slim inkopen op energiebesparend materieel en bijdragen aan bewustwording over duurzaam werken. Dit vergt nader onderzoek.

De studenten stelden ook een ‘stroomschema’ op. Hiermee kun je eenvoudig zien of je écht een dieselaggregaat nodig hebt, of dat je productie het ook af kan met een duurzamer alternatief.

Wil je het volledige rapport lezen van Remon en Martijn? Je kunt het opvragen bij Els Rientjes op els@greenfilmmaking.com.

Bron: Green Filmmaing