Benen op Tafel: 16 februari

De volgende Benen op Tafel-sessie staat gepland op dinsdag 16 februari om 16:00 bij het Nederlands Filmfonds, Pijnackerstraat 5 in Amsterdam.

Tijdens de maandelijkse ‘Benen op Tafel’-sessie bespreekt Sustainability Manager Els Rientjes de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de filmsector.

Wil jij gebruik maken van de kennis en ervaring van Els op het gebied van duurzaam produceren?
Producenten en andere crewleden zijn van harte welkom om begeleid te worden in hun duurzamere productieproces.

Meld je aan via 06-11530844 of els@greenfilmmaking.com. N.B. Ook een-op-een gesprekken zijn mogelijk.

Bron: Green Filmmaking