Eerste Kamer kijkt naar plannen Sander Dekker

De Eerste Kamer vergadert dinsdag 2 februari van 14.00 tot 18.15 uur over het thema ‘Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst’. Een belangrijke maatregel daartoe is de wijziging van de rol van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), namelijk van een coördinerende naar een regierol. Daarnaast worden enkele maatregelen ten aanzien van de regionale publieke omroepen voorgesteld om de efficiëntie te vergroten.

In feite gaat het om drastische aanpassingen van de Mediawet. Volgens Jan Slagter van Omroep MAX zijn de voorstellen van staatssecretaris Sander Dekker van OCW in strijd met de Grondwet. Omroepen bepalen niet de inhoud van programma’s als de inhoudelijke kaders al zijn vastgesteld door de NPO. Een omroep heeft niet eens de vrijheid om die kaders gedurende het productieproces in overleg met de producent aan te passen, aanpassing kan alleen na toestemming van de NPO.

De Raad van State heeft een zeer kritisch advies gegeven, onder andere over dit punt van voorafgaand toezicht. Daar heeft de staatssecretaris niets mee gedaan. De Raad van State adviseerde dat de wet in ieder geval een regeling moet bevatten waarin de positie van de genrecoördinatoren zodanig wordt vastgelegd dat uitgesloten wordt dat zij voorafgaand toezicht op de inhoud van programma’s en uitzendingen kunnen uitoefenen.

Jan Slagter: “Sander Dekker heeft het over het toekomstbestendig maken van het bestel, maar straks bepalen een paar door de overheid benoemde mensen wat u en ik vanavond op televisie te zien krijgen. Het prachtige systeem van ledenorganisaties met wortels diep in de samenleving wordt zachtjes de nek omgedraaid.”

Slagter is overigens net als VPRO-baas Lennart van der Meulen tegen de benoeming van oud-VVD’er Bruno Bruins als voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO. Sander Dekker heeft de schijn van politieke partijdigheid tegen, nu hij zijn oud-VVD-collega uit de Haagse gemeenteraad heeft benoemd, vinden de heren. “De benoeming riekt naar vriendjespolitiek”, aldus Slagter in een reactie.

Mocht de Eerste Kamer toch instemmen met de nieuwe Mediawet, zal Jan Slagter naar de rechter stappen.

Bron: Broadcast Magazine