NVJ en NPO willen betere communicatie naar programmamakers

Het NPO-bestuur en de NVJ  willen beiden dat programmamakers bij de Publieke Omroep beter geïnformeerd worden over de besluitvorming rond het wel of niet doorgaan van programma’s.  Er wordt nog overleg gevoerd op welke wijze deze communicatie verbeterd kan worden.

NVJ hebben enige tijd geleden bij de NPO-top hun zorgen geuit over de huidige gang van zaken bij de Publiek Omroep en de gevolgen van de nieuwe Mediawet.

NVJ maakt zich vooral zorgen over de journalistieke onafhankelijkheid van programmamakers, de politieke invloed op de benoemingen van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, maar ook de benoeming en werkwijze van de operationele NPO-tussenlaag zoals zender- en netmanagers, en genrecoördinatoren.

Daarnaast wil NVJ een transparante besluitvorming bij de NPO over het wel of niet maken van een bepaald programma. Volgens hen willen programmamakers meer informatie en besluitvorming over programma’s op basis van duidelijke criteria, en een beroepsmogelijkheid. De NVJ denkt daarvoor aan de opstelling van een helder programma- of redactiestatuut bij de NPO, zoals ook door de NVJ is bepleit tijdens de hoorzitting over de Mediawet in de Eerste Kamer.

Bron: Spreekbuis.nl