Eerste Kamer stelt debat over Wiebes’ ZZP-wet uit

De Eerste Kamer stelt het debat van 19 januari over het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uit. De stemming op 26 januari staat daarmee ook op losse schroeven.

De Eerste Kamer heeft vanochtend besloten het plenaire debat over Wiebes’ wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uit te stellen.

Reden daarvoor is dat staatssecretaris Wiebes van Financiën nog steeds geen antwoord heeft gegeven op de vragen die de Eerste Kamer hem in december had gesteld over de modelovereenkomsten voor de inhuur van zelfstandigen zonder personeel.

Het debat was oorspronkelijk voorzien voor dinsdag 19 januari. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zou er op dinsdag 26 januari worden gestemd. Dat staat nu ook op losse schroeven.

Modelovereenkomsten bieden niet de beoogde zekerheid
Nadat de Tweede Kamer vorig jaar het wetsvoorstel van Wiebes al had aanvaard (met alleen de SP tegen) gingen er steeds meer stemmen op dat het wel eens meer kwaad zou kunnen doen dan goed.

De bedoeling van Wiebes was om de zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid’ aan te pakken. Volgens deskundigen waren omvang en ernst van dat fenomeen echter niet aangetoond, en was er geen enkele garantie dat de voorgestelde maatregelen zouden helpen het te bestrijden.

Daarbij zouden de modelovereenkomsten niet de beoogde zekerheid bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het risico op eventuele naheffingen en boetes bleef niet alleen bestaan, het zou ook nog eens vooral bij de zzp’ers komen te liggen terwijl het juist de bedoeling van de wet was om hun opdrachtgevers eerder aansprakelijk te stellen.

Eerste Kamer gevoelig voor kritiek uit de samenleving
Tijdens de voorbereiding van de behandeling in de Eerste Kamer bleken steeds meer senatoren gevoelig voor de kritiek vanuit de samenleving. In de Commissie Financiën van de senaat was Alexander Rinnooy Kan van D66 de eerste die aan de bel trok.

Sindsdien zijn ook het CDA en zelfs Wiebes’ eigen VVD tot de conclusie gekomen dat het wetsvoorstel wel eens meer kwaad zou kunnen doen dan goed.

Stemming kan in theorie alsnog doorgaan
Nu Eerste Kamer het plenaire debat van 19 januari heeft uitgesteld, is de kans klein dat de stemming op 26 januari wel doorgaat.

Het reglement van orde houdt die mogelijkheid echter wel open, voor spoedeisende gevallen. De voorzitter kan tot 24 uur van tevoren de leden voorstellen om genoegen te nemen met een mondelinge beantwoording en de stemming alsnog op de agenda te zetten.

Bron: Reporters Online (