Nederland en Zuid-Afrika tekenen coproductieverdrag voor films

Het coproductieverdrag voor films en audiovisuele werken tussen Nederland en Zuid-Afrika is ondertekend. De ondertekening vond plaats in Den Haag door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, en de Zuid-Afrikaanse minister van Arts & Culture, Nathi Mthethwa.

Het verdrag creëert aantrekkelijkere condities voor creatieve en economische uitwisseling met het doel coproductie van films en andere creatieve mediaproducties tussen Nederland en Zuid-Afrika te stimuleren.

Beide landen zullen coproducties die binnen de afgesproken kaders worden gerealiseerd, erkennen als nationale films. Deze komen daarmee onder voorwaarden in aanmerking voor steunmaatregelen in beide landen.

Elke coproducent dient een concrete bijdrage te leveren op creatief en technisch gebied, in lijn met de ingebrachte financiering. Met instemming van de verdragspartijen kan een filmproductie kwalificeren indien de coproducent tenminste 10% en maximaal 90% van de financiering van de productiekosten inbrengt. Ook de distributie en promotie van kwalificerende producties wordt bevorderd om deze bredere toegang te geven tot het publiek in beide landen.

Het Nederlands Filmfonds en de National Film and Video Foundation namen de afgelopen jaren het voortouw in de voorbereidingen van het verdrag, met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Pretoria en het Zuid-Afrikaanse Department for Arts & Culture. Aanvragen voor coproducties zullen worden behandeld door de National Film and Video Foundation en het Nederlands Filmfonds.

Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder van het Nederlands Filmfonds: “De filmsector in beide landen heeft lange tijd uitgekeken naar dit verdrag. De positieve ervaring met de uitwisseling van talent en expertise die eerder is opgedaan met internationale coproducties als Black Butterflies en The Dream of Shahrazad geven vertrouwen dat dit verdrag de noodzakelijke structuur biedt om de samenwerking verder te intensiveren.”

Zama Mkosi, CEO van de National Film and Video Foundation: “Deze gelegenheid markeert het negende coproductieverdrag voor Zuid-Afrika, na Duitsland, Canada, Italië, het verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Ierland en Australië. Zuid-Afrika ondersteunt deze landen op het gebied van infrastructuur, locaties, cast & crew en studio’s. Filmmakers kunnen profiteren van onze DTI Incentive, die als doel heeft grote filmproducties en postproductie aan te trekken. Wij zien er naar uit om met Nederland te gaan co-creëren en hopen dat onze verhalen ertoe zullen bijdragen om het internationale profiel van onze beide landen te versterken”.

Het coproductieverdrag met Zuid-Afrika is na Frankijk, Canada, Duitsland en China het vijfde verdrag dat Nederland ondertekent. Naar verwachting volgt op korte termijn een verdrag met de Franse Gemeenschap van België.

Meer informatie: de verdragstekst wordt binnen afzienbare tijd gepubliceerd op www.filmfonds.nl , verdragenbank.overheid.nl en www.nfvf.co.za

Bron: Nederlands Filmfonds