CineCrowd en VSB fonds slaan de handen ineen

VSBfonds heeft samen met CinecCrowd de Nieuwe Makers regeling ontwikkeld om filmmakers financieel te ondersteunen. Talentvolle makers die niet langer dan drie jaar als uitvoerder actief zijn, kunnen vanaf heden kans maken op een bijdrage van het VSBfonds via de crowdfundingsite CineCrowd. Sinds de oprichting in 2011 zijn er al meer dan 250 filmprojecten via CineCrowd gefinancierd.

Voor het VSBfonds is een belangrijk punt het culturele ondernemerschap van de aanvragende organisaties. Het gaat hier dan met name om de manier waarop de aanvrager projecten vormgeeft, nieuwe doelgroepen bereikt en het project financiert. In dit samenwerkingsproject met CineCrowd komen al deze facetten naar voren. Als VSBfonds zien wij graag dat de Nieuwe Maker op verschillende manieren hun project onder de aandacht van het publiek brengt, met uiteraard de insteek financiële ondersteuning te ontvangen als wel belangstelling te genereren het eindresultaat te komen bekijken. Jaarlijks stelt VSBfonds € 25.000 beschikbaar voor deze regeling.

“Door deze samenwerking kunnen wij als crowdfundplatform talentvolle makers ook daadwerkelijk een financiële bijdrage bieden, naast ons (online) bereik, kennis, netwerk en adviesdiensten die we al bieden aan filmmakers. We hopen hierdoor meer filmmakers aan ons platform te kunnen verbinden”, aldus In-Soo Radstake van CineCrowd.

De eerste projecten zijn inmiddels ondersteund, te weten: DRY GOODS & GROCERIES van regisseurs Sven en Detlef Prince, KINSHASHA van Hyo Kaag en THE LAST COAL MINING WOMEN OF BREZA van Ranko Paukovic.

Nieuwe makers regeling
Onder “nieuwe makers” verstaan we makers die bezig zijn met het (zo goed mogelijk) ontwikkelen van hun artistieke product en die vervolgens publiek aan hun product willen verbinden. Het gaat om de positionering en de profilering van deze makers die daarbij een ondernemende houding aannemen. Daarmee weten ze een breed publiek te bereiken en dit publiek aan zichzelf en aan het product/de presentatie te binden.

Het gaat hier om de eerste stap van een maker die zich toont aan een groter publiek of iemand die al stappen heeft gezet in het Nederlandse filmwereld. Denk hierbij aan makers die recentelijk zijn afgestudeerd aan een filmopleiding of autodidacten met een bijzonder initiatief. VSBfonds heeft ervoor gekozen alleen die makers te steunen die niet langer dan drie jaar als maker actief zijn, op het moment dat de aanvraag bij CineCrowd wordt ingediend. Dit betekent ook dat de nieuwe maker wel langer als uitvoerder actief mag zijn.

Wie kan een aanvraag indienen? Nieuwe makers kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. En het project mag in vast dienstverband plaatsvinden, als wel projectmatig.

Beoordelingscriteria De volgende criteria zijn belangrijk:
– De maker mag niet langer dan drie jaar actief zijn op het moment dat de aanvraag bij CineCrowd wordt ingediend;
– Het project moet aantoonbaar publieksgericht zijn. Dit betekent dat er een minimaal een intentieverklaring (liefst een uitzendgarantie) moet zijn van een omroep en/of (digitaal) platform, dan wel distributeur. De maker maakt het publiek enthousiast en het publiek wordt overtuigd van de kwaliteit van het project en de noodzaak van realisatie ervan. Daarbij verwachten we een distributiestrategie voor de film;
– De projecten vinden plaats in Nederland en de financiële ondersteuning wordt aangevraagd door een natuurlijk of rechtspersoon die in Nederland gevestigd is;
– Projecten met een politieke of religieuze doelstelling ondersteunen wij niet.

Hoe vraag je aan?
Wil je een aanvraag ‘nieuwe maker’ indienen, doe dat dan via info@cinecrowd.com. Een aanvraag kan niet rechtstreeks bij VSBfonds ingediend worden, deze zal niet in behandeling genomen worden.

Contact
Al het contact verloopt via CineCrowd. Heb je vragen over hoe je een aanvraag moet indienen en/of aanpassen? Wil je weten of je project geschikt is voor crowdfunding of heb je een vraag over het verloop van uw project, neem dan contact op met info@cinecrowd.com.

Bron: Dutch Directors Guild