Overgangsplan afschaffing VAR naar de Kamer

Staatssecretaris Wiebes heeft een overgangsplan afschaffing VAR naar de Eerste Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat afschaffing van de VAR gefaseerd plaatsvindt.

En dat is precies waar FNV KIEM voor gelobbyd heeft: een transitieperiode om een zorgvuldige overgang en implementatie mogelijk te maken (zie brief aan de Eerste Kamer).

Eerste fase tot 1 april 2016
De eerste fase loopt nu al en duurt tot 1 april 2016. Deze fase voorziet in de mogelijkheid om modelcontracten te ontwikkelen en ter toetsing voor te leggen aan de Belastingdienst. Hier zijn wij volop mee bezig, gesprekken hierover lopen in de podiumkunsten en de audiovisuele sector.

Tweede fase van 1 april 2016 tot 1 januari 2017
De tweede fase loopt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017. In deze periode wordt iedereen die zich inspant de tijd gegund om zich aan te passen zonder de dreiging van boetes en naheffingen. Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe werkwijze onverkort.

Vragen?
Meer weten over wat de afschaffing VAR en introductie modelcontracten voor jou betekent? Neem contact op met de Helpdesk van FNV KIEM via 0900 36 854 36.

Bron: