Steun gevraagd voor korte film Kinshasa

Regisseur Hyo Kaag zoekt financiering via Cinecrowd. Het Filmfonds heeft reeds een bijdrage toegezegd,  lees hier meer over het project.

Tijdens de uitzetting van de Congolese vluchteling Ekon, blijkt dat marechaussee Frank juist door hèm zijn eigen verdriet kan verwerken. 

Wanneer marechaussee Frank de Congolese vluchteling Ekon begeleidt tijdens zijn uitzetting raakt Ekon een gevoelige snaar bij hem. De overdracht betekent  Ekon zijn lot. Als Frank later een afscheidsbrief van Ekon aan zijn dochter gericht vindt, beseft hij zich dat hij door Ekon zijn eigen verdriet kan verwerken.

Na het overlijden van zijn 5-jarige dochter keert Frank (32) terug naar zijn werk als marechaussee. Op zijn eerste dag begeleidt hij de vluchteling Ekon tijdens zijn uitzetting. Tijdens de uitzetting komt Frank erachter dat Ekon een kind achterlaat in Nederland, een meisje van dezelfde leeftijd als zijn eigen dochter die onlangs is overleden. Wanneer Ekon is overgedragen aan de Afrikaanse marechaussee blijkt juist hij degene die Frank de kans geeft zijn eigen verdriet te verwerken.

Kinshasa vertelt het indringende verhaal van een man die uit onverwachte hoek in staat wordt gesteld zijn leven weer op te pakken. Hyo Kaag biedt daarbij zicht op de medemenselijkheid tussen twee personen wiens levenswereld ogenschijnlijk zo uiteen loopt: een marechaussee en een uitgeprocedeerde asielzoeker. De film geeft een inleefbaar gezicht achter een urgent, hedendaags maatschappelijk fenomeen.

Bron: Cinecrowd en Awi Nijhof