Het uiterste middel – vreemdelingen in bewaring, 17 november 23uur NPO3

Documentaire over een detentiecentrum voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor het eerst toestemming gegeven om voor langere tijd een camera toe te laten in Detentiecentrum Rotterdam.

De documentaire verhaalt over de onderlinge verhoudingen tussen mensen die afhankelijk van elkaar zijn, maar een ongelijke machtsrelatie hebben. Vanuit het perspectief van het personeel krijgt de kijker inzicht in de dynamiek op de werkvloer en zullen de vele dilemma’s van nabij kunnen worden ervaren.

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, worden hier als ‘uiterste middel’ ingesloten om te worden uitgezet. Deze documentaire van Kees Vlaanderen en Willem de Haan geeft een indruk van het dagelijks leven in het detentiecentrum en inzicht in het Nederlandse uitzettingsbeleid.

Bron: Mediafonds