Update Start©-regeling

De eenmalige Start©-regeling wordt na uitputting van het budget van €150.000 niet gecontinueerd.

Binnen deze regeling kan op elk moment op individuele basis tot € 10.000,- ontwikkelingsgeld worden aangevraagd voor nieuwe, onderscheidende en originele fictieprojecten van artistiek hoogwaardige kwaliteit. De regeling is bedoeld voor projecten die door hun aard en andersoortige aanpak binnen de reguliere aanvraagprocedures niet gehonoreerd konden worden.

Tot nu toe is voor 14 projecten subsidie verleend. Per 2 november is nog € 17.000,- beschikbaar. Er kunnen derhalve nog enkele projecten worden gehonoreerd.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Zodra het budget volledig is besteed wordt dit op de website van het fonds vermeld.

Voor nadere informatie kan contact op worden genomen met Miryam van Lier, telefoon 020-623 3901.

Bron: Mediafonds