Uiterste indiendata 2015-2016 aanvragen Nederlands Filmfonds

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, behalve wanneer een uiterste indiendatum van toepassing is. U kunt de volledige digitale aanvraag indienen op de betreffende datum voor 17:00 uur en dient alleen het geprinte en ondertekende aanvraagformulier binnen 2 werkdagen op te sturen. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Het moment van binnenkomst van de digitale aanvraag geldt als indiendatum en tijd.Over de aanvragen die vóór 1 juni 2016 zijn ingediend, wordt in augustus besloten.

Uitsluitend volledige en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame door hier in te loggen. Hebt u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvragen worden behandeld binnen de daarvoor geldende termijn volgens de Awb, hoewel het Fonds een kortere behandeltermijn van 8 weken nastreeft.

Voor vragen over het indienen kunt u contact opnemen met de projectbegeleider van de betreffende afdeling.

New Screen NL is het programma voor de samenwerkingsprojecten gericht op nieuw talent, lowbudget speelfilms, filmisch experiment en de korte (animatie) film. Aanvragen in het kader van samenwerkingsprojecten zijn verbonden aan een uiterste indiendatum:
– ONS, Kort!, De Oversteek Ultrakort en De Verbeelding evenals
– Wildcards fictie, animatie en documentaire en de Vrijplaats voor beginnende scenaristen.
Alle overige aanvragen voor ontwikkeling en realisering van korte animatiefilms, filmisch experiment en lowbudget speelfilms kunnen het hele jaar worden ingediend behalve tussen 15 juli en 8 augustus.

In 2015:
Als gevolg van bezuinigingen op de middelen voor het stimuleren van de sector bij private en publieke fondsen, instellingen en omroepen is de druk op het Filmfondsbudget merkbaar toegenomen. Ook de snel veranderende markt creëert meer druk in aanvragen bij het Fonds. Een aantal budgetten, zowel voor films als filmactiviteiten, zijn dit jaar reeds nagenoeg of geheel besteed. Hierdoor is het noodzakelijk om voor verschillende categorieën de reguliere indiendata dit najaar terug te brengen tot de volgende: voorRealiseringsaanvragen Filmisch Experiment, Korte animatie en Afwerking is een uiterste indiendatum gesteld op 20 oktober. Voor afwerkingsaanvragen van filmprojecten die een selectie op een A-festival hebben wordt een uitzondering gemaakt.

Screen NL is het programma voor speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires, waaronder minoritaire coproducties.
Aanvragen in het kader van samenwerkingsprojecten als Telescoop, Dutch Cross Over en Teledoc, Teledoc Campus evenals aanvragen voor realisering speelfilm, documentaire, de Vrijplaats bewezen scenariotalent en OASE zijn verbonden aan een uiterste indiendatum. Aanvragen voor ontwikkeling en distributie van speelfilms, documentaires en lange animatiefilms, waaronder minoritaire coproducties zonder VAF kunnen het hele jaar worden ingediend behalve tussen 15 juli en 8 augustus.

Suppletie is het semi-automatische programma voor de realisering van bioscoopfilms voor een groot publiek. Aanvragen kunnen vanaf een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2016 worden ingediend.

De Netherlands Film Production Incentive is een stimuleringsmaatregel gericht op het bevorderen van een gezond filmproductieklimaat in Nederland en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie. In 2016 zijn er vier uiterste indiendata.

Distributieaanvragen kunnen vanaf 12 januari het hele jaar worden ingediend met uitzondering van aanvragen voor slatefunding en projectbijdrage buitenlandsearthousefilm waar uiterste indiendata gelden.

Filmactiviteiten Ter bevordering van het Nederlands filmklimaat is financiering mogelijk voor filmbijeenkomsten, festivals, training, publicaties & onderzoek en bijzondere bijdragen. Aanvragen voor training, nationale filmbijeenkomsten, bijzondere bijdragen, publicaties en onderzoek kunnen het hele jaar worden ingediend. Aan aanvragen voor filmfestivals zijn uiterste indiendata verbonden.

Eurimages Aanvragen voor een bijdrage in de productiekosten van een coproductie tussen twee of meer Europese lidstaten, kunnen worden ingediend bij het secretariaat van Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa. Indiendata: 15 januari 2016, 15 april 2016, 25 augustus 2016 en 25 oktober 2016. Uitgebreide informatie is te vinden op de website.

Let op: bij afwerkingsaanvragen geldt de indientermijn van minimaal zes weken voor eerste openbaarmaking van de film.

De volgende indiendata worden later dit jaar bekendgemaakt:

– Verbeelding
– Kort!
– Ultrakort
– Oversteek

– Teledoc (Campus) wordt ingediend bij CoBO
– One Night Stand wordt ingediend bij omroep
– Transmedia wordt ingediend bij Mediafonds
– Nu of Nooit wordt ingediend bij Mediafonds

Bekijk de PDF met alle aanvragen en uiterste indiendata 2015.

Bekijk de PDF met alle aanvragen en uiterste indiendata 2016.

Bron: Nederlands Filmfonds