Dutch Filmers Academy breekt filmersmarkt open

De onlangs gestarte opleidingen van Dutch Filmers Academy (DFA) breken de filmersmarkt open en sluiten zich aan bij de vraag naar professionele audiovisuele producties in de maatschappij. Elke minuut worden wereldwijd miljoenen films gedeeld en organisaties zien de kracht van film als communicatiemiddel dagelijks groeien. De nieuwe filmacademie speelt in op de marktvraag naar ondernemende filmers, die het bedrijfsleven verrijken met hun werk. Creatief en kunstzinnig werk, maar met een duidelijk communicatief doel. Door een sterke basis te leggen op ondernemerschap, vormgeving en techniek, sluit DFA hier naadloos op aan met opleidingen op hbo- en mbo-niveau.

‘De enthousiaste volle klassen laten zien dat er ook vanuit studenten genoeg animo is voor een filmacademie met een ondernemend karakter’, merkt Paul Akkermans, directeur van de Fotovakschool. Als initiatief van de Fotovakschool heeft Dutch Filmers Academy een stevig fundament met al 75 jaar ervaring in het onderwijs binnen het creatieve domein.

Studenten van Dutch Filmers Academy gaan direct aan de slag met de camera en werken projectmatig aan een sterke vertaling van een doelgroepgerichte boodschap. Het huidige filmonderwijs is vooral gericht op een kunstzinnige en creatieve totstandkoming van films. DFA denkt vanuit de marktvraag en bewaakt bovendien de edele kunst van het creëren van films. ‘De combinatie tussen het vernieuwende filmlandschap en onze manier van onderwijs, zorgt voor een toekomst vol professionele filmers met een focus op bedrijfscommunicatie en opdrachtfilm’, aldus Eric Goossens, manager en senior lecturer van DFA.
Toekomstige allround filmers die in februari willen starten met een hbo- of mbo-opleiding kunnen op de open dag en infoavond kennismaken met de DFA, persoonlijk studieadvies krijgen en hun portfolio bespreken.

Bron: Dutch Filmers Academy