Nederland en China tekenen coproductieverdrag voor films

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en de Chinese Minister van de State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT) Cai Fuchao hebben vandaag een coproductieverdrag voor films tussen Nederland en China ondertekend. Dit gebeurde in Beijing tijdens het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan China.

Het verdrag beoogt coproducties tussen Nederland en China te bevorderen, door de condities te creëren voor culturele en economische uitwisseling.

Films die binnen de afgesproken kaders in coproductie worden gerealiseerd, worden door de verdragspartijen erkend als nationale films en komen onder voorwaarden in aanmerking voor steunmaatregelen in beide landen.

Elke coproducent dient een concrete bijdrage te leveren op creatief en technisch gebied, in lijn met de ingebrachte financiering. Met instemming van de verdragspartijen kan een filmproductie kwalificeren indien de coproducent tenminste 10% en maximaal 90% van de financiering van de productiekosten inbrengt. De overeenkomst biedt Nederlandse films bredere toegang tot het Chinese publiek, omdat deze uitgezonderd zijn van de Chinese quota op buitenlandse films.

Het Nederlands Filmfonds, China’s Film Bureau en de China Film Co-production
Corporation namen de afgelopen jaren het voortouw in de voorbereidingen van het verdrag, met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Beijing en China’s State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT). Aanvragen voor coproducties zullen worden behandeld door de China Film Co-production Corporation en het Nederlands Filmfonds.

Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder van het Nederlands Filmfonds: “Het verdrag biedt nieuwe kansen voor samenwerking en culturele uitwisseling tussen de Nederlandse en Chinese filmindustrie. Met name op het gebied van documentaire, animatie en kinderfilms, terreinen waarop Nederland zich onderscheidt, hebben onze Chinese partners hun interesse uitgesproken.”

Nederland heeft coproductieverdragen met Frankrijk, Canada en Duitsland en zal naar verwachting binnenkort verdragen sluiten met de Franstalige Gemeenschap van België en Zuid-Afrika.

Bron: Nederlands Filmfonds