One Night Stand 12: oproep aan producenten, filmregisseurs en scenaristen

De NTR, VARA, VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij de twaalfde editie van One Night Stand, een dramareeks bestaande uit zes tv-films van 45 minuten.

Dit jaar is er een iets andere opzet dan afgelopen jaren: zonder thema en met de mogelijkheid voor makers en producenten om zich direct samen aan te melden. Voor de twaalfde editie van One Night Stand is een première tijdens het Nederlands Film Festival 2017 voorzien en zullen de films later in het jaar op televisie worden uitgezonden. Mogelijk krijgen ze voor die tijd een roulatie in de bioscoop.

Wie komt in aanmerking?

Producenten – Een nieuwe opzet
Dit jaar nodigen we makers en producenten uit om zich gezamenlijk als team aan te melden voor One Night Stand 12. Twaalf projecten worden geselecteerd en ontwikkeld, waarvan uiteindelijk zes films zullen worden geproduceerd. Om de diversiteit en continuïteit van ONS te bewaken, kunnen producenten maximaal drie projecten indienen waarvan er maximaal twee door deze producent worden geproduceerd. Wanneer alle drie de projecten voor realisering worden geselecteerd, wordt voor één van de projecten een andere producent betrokken. Van producenten die zich aanmelden wordt verwacht dat zij beschikken over relevante ervaring (minimaal twee vrije producties gerealiseerd en uitgebracht) , oprechte en bewezen affiniteit met ontwikkeling van jong talent; aantoonbare affiniteit met film én televisie.

Makers
One Night Stand richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers. De voorkeur gaat uit naar aanmelding in teamverband, maar scenaristen en regisseurs kunnen ook afzonderlijk en los van een producent filmplannen indienen. Wanneer een team zich zonder producent aanmeldt, wordt bij selectie in overleg met de makers een producent gekozen. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan en dat ze nog geen, door de fondsen ondersteunde, lange speelfilm gerealiseerd hebben. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd. Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. De aanmelding staat niet open voor studenten die nog niet zijn afgestudeerd.

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar toegankelijke, krachtig vertelde verhalen met een  grote cinematografische  kwaliteit, geworteld in de hedendaagse samenleving. De ONS-films worden uitgezonden op NPO 3, met als primaire doelgroep kijkers tussen de 20-34 jaar.

Bijdrage
Maximaal € 264.000,- per film

Uiterste indiendatummaandag
14 december 2015 vóór 17:00 uur

Subsidie aanvragen
Het plan dient geschikt te zijn voor een televisie-/ festivalfilm van 45 minuten onder de noemer One Night Stand, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 264.000,- per film. Richtlijnen en voorwaarden zijn te vinden op www.onenightstandoptv.nl. De zes geselecteerde films worden door de betrokken producenten doorontwikkeld en geproduceerd.

De aanmelding bestaat uit:
Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s;
Een regievisie om een beeld te geven van de persoonlijke stijl;
Curriculum vitae van scenarist, regisseur en producent;
Eerder gerealiseerd werk, bestaande uit max. 2 voorbeelden,  via een URL;
Toelichting, motivatie en visie van de producent
Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat te downloaden is via www.onenightstandoptv.nl.

Gevraagde info aanleveren in één PDF-bestand (inclusief inhoudsopgave, alle bijlagen en URL-adres voor eerder werk). Het PDF-bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud etc.) te bevatten. Het voorstel moet worden ingediend via: onenightstand@ntr.nl.

Bekendmaking uitslag
De uitslag wordt half maart 2016 bekend gemaakt.
De films uit de eerdere series zijn te bekijken via www.onenightstandoptv.nl.
One Night Stand maakt onderdeel uit van het Deltaplan Talent.

Bron: Filmfonds