Bioscoopmonitor 2014-2015

Stichting Filmonderzoek heeft de filmconsumptie en het bioscoopbezoek van Nederlanders geanalyseerd in de jaarlijkse Bioscoopmonitor, zo meldt de NVF.

In het rapport van 2014/2015 blijkt dat de stabiliteit die het bioscoopbezoek in 2014 liet zien, ook is teruggekomen in de demografische kenmerken van het bioscooppubliek. Net als voorgaande jaren waren het totale bereik en de gemiddelde bezoekfrequentie in 2014 het hoogst bij vrouwen, de inwoners van zeer sterk stedelijke woongemeenten én scholieren en studenten en hoger opgeleide Nederlanders. Tevens bleek dat het merendeel van het bioscooppubliek nog altijd uit incidentele bezoekers (rond 80%) bestaat. Het bereik van de filmtheaters was net als in 2013 duidelijk het hoogst onder afgestudeerde wo’ers en de hoogste sociale klasse.

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF, voorheen NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF), brengt Stichting Filmonderzoek jaarlijks de filmconsumptie en het bioscoopbezoek van Nederlanders in kaart. Hiervoor worden elk kwartaal metingen verricht middels enquêtes die zijn uitgezet in een panel van CentERdata, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.

Stichting Filmonderzoek heeft dit jaar op verzoek van filmdistributeurs en bioscoopexploitanten tevens onderzocht hoe bioscoopbezoekers omgaan met social media en welke social media berichten de beste uitwerking op hen hebben. Dit jaar is daarom tevens onderzoek verricht naar het gebruik van social networking sites door bioscoopbezoekers.

Het volledige onderzoek is hier te downloaden.