Oprichting ´Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers´

Directe aanleiding: De voorkeur van brancheverenigingen om inzake de piraterij te blijven overleggen met de ambtenaren in plaats van de overheid actief met een claim te bestrijden.

Producenten Klaas de jong en Bernard Tulp zijn de initiatiefnemers van een nieuwe vereniging voor filmproducenten.

Het idee bestond al langer maar de directe aanleiding is het verschil van inzicht betreffende het beleid van Filmproducenten Nederland (FPN) inzake de bestrijding van piraterij. Samen met de NVPI, de NVF en handhavingsorganisatie BREIN verwierp de FPN in een persbericht (dd 29 sept 2015) de claim die bij monde van rechtenorganisatie SEKAM bij de overheid was gelegd. De FPN kiest voor stil overleg met de ambtenaren. De schade voor de industrie loopt door piraterij zoals Popcorn Time jaarlijks in de honderden miljoenen euro’s.

Naast een actieve rol in het bestrijden van de piraterij heeft de “Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers” als doelstelling de Nederlandse professionele speelfilm onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek, zich sterk te maken voor het behoud van de bestaande financieringsbronnen én het aanboren van nieuwe financieringsbronnen voor speelfilms.

Alleen producenten, die minstens twee films met meer dan honderdduizend bioscoopbezoekers op hun naam hebben staan, kunnen van deze vereniging lid worden. De vereniging is gevestigd in Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Klaas de Jong / klaas@kiar.nl / 06 53 12 09 09
Bernard Tulp / bernard@tulp-fiction.nl / 06 54 28 62 79