Creative Europe publiceert twee nieuwe subsidie-oproepen

Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde  twee nieuwe subsidie-oproepen:

Steun voor de ontwikkeling van een Individueel Project (call 18/2015)
Eerste deadline: 19 november 2015

Tweede deadline: 21 april 2015
Deze oproep is bedoeld voor de ontwikkeling van één project (fictie, animatie, creatieve documentaire) voor bioscoop, televisie of digitale platforms. Op de website van het Agentschap kunt u alle benodigde richtlijnen en aanvraagprocedures downloaden. Binnenkort wordt de oproep voor Slate Funding (een pakket van projecten) gepubliceerd. Deze oproep kent slechts één deadline. Let op dat u maar voor één van de drie deadlines (Individueel Project of Slate Funding) een aanvraag kunt indienen.
Steun voor Televisieproductie (call 21/2015)
Eerste deadline: 3 december 2015
Tweede deadline: 26 mei 2015
Deze subsidie is bedoeld voor de televisieproductie van fictie-, animatie- en documentaireprojecten. Om in aanmerking te komen dienen minimaal drie (en bij voorkeur meer) omroepen uit verschillende Europese lidstaten te participeren (in de vorm van vooraankoop of coproductie). Een omroep moet minimaal 0,5% van het totale productiebudget bijdragen. Op de website van het Agentschap kunt u alle benodigde richtlijnen en aanvraagprocedures downloaden.

Mocht u een aanvraag willen indienen, schroom dan niet om contact op te nemen met de Creative Europe Desk (Andrea Posthuma of Bram Kranendonk) voor advies!