Ontwikkeling Kinder-en Jeugdfilm

Het Filmfonds en MDM (Mitteldeutsche Medienförderung) hebben begin 2015 een nieuw co-ontwikkelingsfonds opgericht om gezamenlijk de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen.

Voorstellen voor originele live action speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijdgroepen 4-6, 6-9 en 9-12 kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

Wie komt in aanmerking?
Een aanvraag kan worden gedaan door een in Nederland of EU-land gevestigde productiemaatschappij die minimaal 2 jaar in Nederland gevestigd is en door een ervaren producent wordt vertegenwoordigd. Vanaf projectontwikkeling dient de aanvrager een rechtspersoon te zijn. Een eenmanszaak of VOF zijn geen rechtspersonen. In het Algemeen Reglement en het Deelreglement Ontwikkeling staan bij de betreffende artikelen over de aanvrager nadere voorwaarden. Aanvragen kunnen hoogstens twee keer per fase worden ingediend. Hoofdproducent en regisseur kunnen niet dezelfde persoon zijn.Prioriteit zal worden gegeven aan projecten die al een coproducent of co-auteur aan zich verbonden hebben uit Duitsland of Nederland. Aanvragen dienen afkomstig te zijn uit Nederland of de regio Midden Duitsland (Sachsen, Sachsen-Anhalt en Thueringen).

Bijdrage
Maximale bijdrage per project:
€ 10.000 voor treatment of rewrite van een scenario
€ 20.000 voor een scenario
€ 2.500 voor een script coach of co-auteur
Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Indiendatum
20 oktober 2015

Procedure
Aanvragen dienen digitaal te worden ingediend, gebruikmakend van het betreffende aanvraagformulier met bijlagen. Naast de digitale aanvraag dient een ondertekend papieren exemplaar binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen te zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen worden, nadat de digitale en papieren aanvraag ingediend zijn, door het subsidiebureau (projectbegeleider) gecontroleerd en bij volledigheid in behandeling genomen. Bij onvolledigheid wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen 5 dagen na deze check de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. 

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. 
Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) verzorgt onder leiding van het Hoofd Screen NL de projectanalyse, waarbij de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag worden getoetst. Het subsidiebureau adviseert tevens over de hoogte van een bijdrage. 
Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning in een volgend stadium. 

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 tot 10 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Subsidie aanvragen
Aanvragen kan door uiterlijk op de indiendatum voor 17.00 uur de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naarwww.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Contact
Dany Delvoie, Projectbegeleider International Affairs
T. +31 20-5707683
M. d.delvoie@filmfonds.nl

Bron: Nederlands Filmfonds