Fors minder bezoekers voor Film by the Sea

Film by the Sea heeft dit jaar beduidend minder bezoekers getrokken dan voorgaande jaren. Festivaldirecteur Leo Hannewijk verwachtte zondagmiddag uit te komen op ruim 41.000 bezoekers. We zijn erin geslaagd op niveau te blijven qua aantal betalende bezoekers. Dat zijn er zo’n 5000 minder dan vorig jaar.

Belangrijkste oorzaak is de sterk teruggelopen animo voor het educatieprogramma. Terwijl vroeger leerlingen uit de hele provincie het festival bezochten, komen nu nog alleen scholen uit Vlissingen, omdat het busvervoer niet meer wordt betaald. ,,Daardoor hadden we dit jaar 5000 minder scholieren en studenten: van 7500 naar 2500″, zegt Hannewijk. ,,In de topjaren waren dat er zelfs 15.000.”

Publiekstrekker
Andere factoren die meespelen zijn het ontbreken van een grote publiekstrekker (zoals vorig jaar Dorsvloer vol confetti) en het feit dat Theater Vestzak99 niet meer in het festival was opgenomen. ,,Daardoor hadden we een zaal minder dan vorig jaar.”

Toch is Hannewijk tevreden over de publieke belangstelling. ,,We zijn erin geslaagd op niveau te blijven qua aantal betalende bezoekers. De kaartverkoop aan de kassa is zelfs toegenomen. Ik ben er ook van overtuigd dat we binnen de begroting zullen blijven.”

Bron: PZC