Gewijzigde indiendata najaar 2015 bij het Nederlands Filmfonds

Als gevolg van bezuinigen op de middelen voor het stimuleren van de sector bij private en publieke fondsen, instellingen en omroepen is de druk op het Filmfondsbudget merkbaar toegenomen. Ook de snel veranderende markt creëert meer druk in aanvragen bij het Fonds. Een aantal budgetten, zowel voor films als filmactiviteiten, zijn dit jaar reeds nagenoeg of geheel besteed.

Hierdoor is het noodzakelijk om voor verschillende categorieën de reguliere indiendata dit najaar terug te brengen tot de volgende:

– Voor realiseringsaanvragen Documentaire is de uiterste indiendatum 22 september.
– Voor realiseringsaanvragen Speelfilm zijn de uiterste indiendata 22 september en 20 oktober.
– Voor Realiseringsaanvragen Filmisch Experiment, Korte animatie en Afwerking is een uiterste indiendatum gesteld op 20 oktober. Voor afwerkingsaanvragen van filmprojecten die een selectie op een A-festival hebben wordt een uitzondering gemaakt.
– Aanvragen voor minoritaire coproducties in de categorie documentaire kunnen in 2016 weer worden ingediend. Voor ontwikkelingsaanvragen in alle categorieën blijft gelden dat deze het hele jaar kunnen worden ingediend. Dit geldt ook bij aanvragen voor minoritaire coproducties van speelfilms en filmactiviteiten zij het dat ook daar ook sprake is van budgettaire beperking.

De geplande indiendata voor speciale projecten in de verschillende categorieën blijven van kracht. Voor reguliere aanvragen kan het Fonds aan het einde van het jaar tot een extra indiendatum besluiten, indien blijkt dat er alsnog voldoende budget resteert.

N.B. De eerstvolgende indiendatum van samenwerkingsproject Teledoc is 2 november (i.p.v. 1 oktober). De eerstvolgende indiendatum voor Teledoc Campus blijft wel 1 oktober.

Klik hier voor een overzicht van alle indiendata: http://www.filmfonds.nl/over-het-nederlands-filmfonds/indiendata

Bron: Nederlands Filmfonds