Plotmagazine.nl gratis online te lezen

Plotmagazine.nl gaat iets nieuws doen!

Vanaf deze maand is hét e-zine voor scenarioschrijven in zijn geheel gratis te lezen, niet alleen het nieuwe nummer maar ook oudere edities. Met deze maand een Interview met Felix Rottenberg over het Auteurscontractenrecht, een In de diepte-verhaal over het ‘anti-scenariohandboek’ van Cahiers du Cinema, de Inspiratie van Eveline Hagenbeek en een column over het nieuwe Academy Systeem voor de Gouden Kalveren. Voor gratis!

Bron: Netwerk Scenarioschrijvers