Aanpassing regels kinderarbeid grote gevolgen voor Nederlandse films

Filmproducenten en distributeurs maken zich zorgen over de plannen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de beleidsregels aan te passen die het mogelijk maken ontheffing te krijgen voor kinderarbeid. De nieuwe regels  beperken het aantal draaidagen voor kinderen in Nederlandse films. Het maximaal aantal dagen waarop een kind van zeven tot en met twaalf jaar via een ontheffing mag werken, gaan volgens de huidige plannen teruggebracht worden van vierentwintig naar achttien dagen. Dit heeft grote consequenties voor de productie van Nederlandse kinder- en familiefilms, zo werd al duidelijk uit eerdere berichten in de media (nu.nl, Parool en HFN).

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft deze week gereageerd op kamervragen die Steven van Weyenberg van D66 eerder deze zomer stelde. Hoewel de minister aangeeft de inbreng van zijn consultatieronde nog te bestuderen, enkele partijen wil uitnodigen om een toelichting te geven op hun inbreng én pas daarna een definitieve mening te zullen vormen, zijn er uit de antwoorden nog geen echte signalen te halen die maken dat de minister voornemens is terug te komen op de voorgenomen aanpassing.
Onder meer het Filmfonds en Filmproducenten Nederland (FPN) hebben een negatief advies uitgebracht aan de minister over aanpassing van de regels. De nieuwe beleidsregels zouden komend najaar moeten ingaan. Het antwoord van de minister op de kamervragen is hier te lezen.

Update 14 augustus 2015:

Onder meer Filmproducenten Nederland is inmiddels uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie. Tegen Holland Film Nieuws zegt de belangenvereniging “blij te zijn met de uitnodiging en hoopt van harte haar standpunt te kunnen verhelderen waarom minder speeldagen specifiek de filmsector in grote problemen zal brengen.”

Bron: Filmdistributeurs.nl