Raad voor Cultuur kritisch over plannen ROOS

De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar’ van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS).

In dit ‘voorstel voor een slagvaardige en efficiënte regionale publieke omroep’ geeft ROOS invulling aan de opgelegde bezuiniging van 17 miljoen euro en de daaruit volgende herschikking in de organisatie van de regionale omroepen.

De raad is voorstander van een sterke en onafhankelijke regionale omroep en ziet kansen voor de toekomst. Toch legt de raad andere accenten dan ROOS.

ROOS kiest in haar voorstel voor een nieuw bestuursmodel met een vijfkoppige directie, en met vijf clusters van regionale omroepen met eigen directies en raden van toezicht. Hierdoor wordt een hiërarchische laag toegevoegd. Dit veroorzaakt in de visie van de raad meer bestuurlijke drukte, meer vergader- en overlegtijd en daarmee vertraging in de besluitvorming.

De raad constateert dat ROOS grotendeels vasthoudt aan de bestaande organisaties en de provinciale indeling. Hierdoor zal de inhoudelijke scope gericht blijven op de provincie als geheel. De raad meent, zoals beschreven in Agenda Cultuur (2015), dat de stedelijke regio’s en het ommeland centraal moeten staan.

Ook blijft samenwerking met de landelijke publieke omroep onderbelicht. Daarnaast concludeert de raad dat ROOS te weinig oog heeft voor samenwerking met lokale publieke en private mediapartijen zoals regionale dagbladen. De Raad voor Cultuur ziet namelijk juist een gezamenlijke toekomst voor de publieke regionale en lokale omroepen.

Bron: Raad voor Cultuur/Broadcast Magazine