Meer bezoekers voor Nederlandse filmfestivals in 2014

De Nederlandse Vereniging van bioscoopexploitanten (BVB) en Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) hebben vandaag hun gezamenlijke jaarverslag 2014 online gepubliceerd. De globale cijfers waren reeds eerder bekend, maar uit de cijfers blijkt onder meer dat het bezoek aan filmfestivals is toegenomen.

De globale bioscoopcijfers over het vorige jaar zijn reeds tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de NVF gepresenteerd. Met zo’n 30,8 miljoen bezoekers en een recette van 250 miljoen euro, heeft de branche ruwweg dezelfde resultaten als in 2013 genoteerd. Er is wel een verschuiving in bioscoopbezoek waar te nemen.

Eind twintigers gaan steeds minder naar de bioscoop. Aanzienlijk minder zelfs. Het bereik onder 24 tot 29-jarigen was in 2012 nog 80 procent. In 2014 was dat bereik gedaald tot 58 procent. Onder meer de groep ‘young adults’ vangt de weggevallen groep op. Met dank aan films als The Failt In Our Stars, The Hunger Games en The Maze Runner is het bereik onder 16 tot 23-jarigen met 8 procent gestegen.

Een segment waarin het filmbezoek is toegenomen, is filmfestivals. Volgens de cijfers zijn de bezoekersaantallen van International Film Festival Rotterdam (IFFR), International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) en Film By The Sea allen gestegen. Slechts het Nederlands Film festival liep iets (zo’n 2000 bezoekers) terug. Over de hele linie genomen is het aantal filmfestivalbezoekers vorig jaar gestegen van 694.500 in 2013 naar 752.080 in 2014.

Het volledige jaarverslag is via de site van de NVB te downloaden.

Bron: Entertainment business