Regulier lidmaatschap

Het NBF-lidmaatschap staat open voor personen die beroepsmatig actief zijn in de audiovisuele sector en in de werkzaamheden blijk hebben gegeven van een professionele beroepsuitoefening. De aanvrager van het lidmaatschap dient duurzaam betrokken te zijn op dit vakgebied in Nederland. In het aanmeldingsformulier moeten hierom drie recente professionele producties worden ingevuld. Hieronder staan de verschillende vormen van lidmaatschap. Het contributiebedrag wordt jaarlijks in vier termijnen automatisch geïnd, behalve bij de pensioen- en partnerleden. Deze ontvangen een factuur.

Regulier lidmaatschap – €200,- per jaar
Jongerenlidmaatschap (tot en met 30 jaar) – €100,- per jaar
Dubbellidmaatschap (ook lid van andere audiovisuele vereniging) – €170,-
Studentlidmaatschap (tijdens de studieperiode) – gratis
Starterslidmaatschap (tot 2 jaar na afstuderen) – €30,-
Partnerlidmaatschap (partner ook NBF-lid) – €10,-
Pensioenlidmaatschap (vanaf 65 jaar) – eenmalig €100,-
Bedrijfslidmaatschap – €300,- per jaar

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 december schriftelijk aan het adres van de vereniging of per e-mail via nbf@nbf.nl gemeld worden bij de administratie, anders wordt het lidmaatschap automatisch met het daaropvolgende kalenderjaar verlengd.

Aanmeldingsformulier regulier lidmaatschap

[contact-form 3 “Online aanmeldingsformulier voor leden”]