Nieuwe oproep Creative Europe/MEDIA – Online Distributie

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd: Steun voor Online Distributie (Creative Europe/MEDIA, call 28-2015).

De regeling heeft twee actielijnen. Actielijn 1 (voor VoD platforms) is in deze oproep komen te vervallen.

Actielijn 2: Het samenstellen en opleveren van een digitale catalogus om de distributie van Europese audiovisuele werken via VoD-diensten te vergemakkelijken voor landen waar deze werken nog niet beschikbaar zijn. De catalogus moet zich richten op Europese audiovisuele werken die aantoonbaar commercieel distributiepotentieel hebben.

Actielijn 3: Steun voor Innovatieve Multi-Platform Releases
Projecten waarbij wordt geëxperimenteerd met gelijktijdige of bijna gelijktijdige release van Europese films via een breed scala aan distributieplatforms (festivals, bioscopen, dvd’s, VoD-diensten, televisiekanalen enz.) in minimaal twee Europese landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 17 september 2015 (12.00 s’ middags).

De acties moeten plaatsvinden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016. De maximale duur van de actie is 12 maanden.

Aanvragers die projecten indienen voor verschillende acties moeten voor iedere actie een afzonderlijke aanvraag indienen.

Voor actie 2 is een totaalbudget van 1,15 miljoen euro beschikbaar.
Voor actie 3 is dat 1 miljoen euro.

Klik hier voor meer informatie en voor de richtlijnen.

Bron: Creative Europe Desk NL