Mediafonds: stand van zaken

Het Mediafonds is volop bezig met voorbereidingen voor 2016. De regelingen met bijbehorende budgetten worden in meerderheid in september vastgesteld en bekendgemaakt. In verband met de aangekondigde beëindiging van de financiering van het fonds per 1 januari 2017 zijn zij in gesprek met het ministerie van OCW, de NPO en met andere fondsen.

Na de zomer willen ze meer duidelijkheid kunnen geven over het te volgen beleid in 2016 en de overgang naar 2017. De keuzes die ze daarbij maken zijn uiteraard in lijn met de missie van het fonds: het mogelijk maken van hoogwaardig cultureel media-aanbod. Ze constateren met grote tevredenheid dat het aantal aanvragen van hoge kwaliteit is toegenomen, mede dankzij het gevoerde stimuleringsbeleid. Als gevolg daarvan raakt het – toch al van overheidswege verlaagde – budget sneller uitgeput dan voorheen. Dit is onder meer het geval bij de categorieën kunstdocumentaire, drama en jeugd. Helaas moeten ze daardoor veel aanvragers teleurstellen.

De aangekondigde beëindiging van de financiering van het fonds heeft in sommige gevallen gevolgen voor aanvangs- en opleverdata van projecten.

Het fonds zal relaties via onze website en onze nieuwsbrief op de hoogte houden.

Bron: Mediafonds