Workshop Make Your Docu Pilot in het najaar 2015

Een goede pilot wordt steeds belangrijker voor het verkrijgen van (internationale) financiering, maar het biedt ook een fantastische tool om je project goed te ontwikkelen en in de markt te zetten. Daarom, en omdat alle deelnemers erg enthousiast zijn over wat de workshop hen daadwerkelijk heeft opgeleverd, organiseert de DDG in samenwerking met de NBF en met steun van het Nederlands Filmfonds, voor de vierde keer de workshop Make Your Docu Pilot. Dit keer zal de workshop plaatsvinden in september, november en december, zodat er voldoende tijd is om aan de pilots te werken.

Wie & Wat
Deze vierdaagse documentaire workshop wordt gegeven door Sigrid Dyekjaer, producent en eigenaar van Danish Documentary en ‘head of studies’ bij het internationale programma Dok.Incubator. De door haar geproduceerde documentaires (The Monastry, The Good Life, Ai Wei Wei – the Fake Case, The Newsroom en Something Better to Come) worden wereldwijd gedistribueerd en verkocht en zijn op vele festivals te zien en in de prijzen gevallen.

Het maken van een pilot voor je documentaire is wat Dyekjaer betreft een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces van je film. Door voorafgaand aan het maakproces een pilot samen te stellen, moet je als maker (regisseur en producent) zeer goed nadenken over de structuur en andere belangrijke keuzes die je verhaal vorm gaan geven. Zo kom je tot de essentie van je documentaire.

Opzet
De workshop vindt in Amsterdam plaats en bestaat uit drie blokken:
Blok 1 vindt plaats op donderdag 8 en vrijdag 9 september: 10.00 – 18.00 uur
Blok 2
vindt plaats op woensdag 18 november: 10.00 – 18.00 uur
Blok 3
vindt plaats op dinsdag 15 december: 10.00 – 18.00 uur

Blok 1
Op dag 1 zal Dyekjaer beginnen met het geven van een algemene inleiding over wat er allemaal bij het maken van een goede pilot komt kijken. Dit verhaal vertelt zij aan de hand van veel recente pilots.
Die middag en tijdens dag 2 worden de individuele projecten gezamenlijk behandeld. Reeds gedraaid beeldmateriaal en/of foto’s, of de eventuele reeds gemaakte pilots zullen worden bekeken en besproken. Onder leiding van Dyekjaer zal onderzocht worden wat het beste uitgangspunt voor de pilot zou kunnen zijn en wat dit project interessant en uniek zou kunnen maken. Aan de hand hiervan worden suggesties gedaan voor het maken van een nieuwe pilot.

Blok 2 & 3
Het tweede en derde deel van de workshop vindt plaats in november en december. Hierdoor worden de deelnemers in staat gesteld om naar aanleiding van de suggesties en het commentaar van Sigrid en de mede-cursisten de pilots in de tussentijd aan te passen of materiaal (bij) te draaien. In deze sessies zullen de verbeterde versies opnieuw gezamenlijk worden bekeken en besproken. Zo leer je niet alleen van het maken of verbeteren van je eigen pilot, maar ook van de problemen die je collega makers hebben ervaren.
Vanaf blok 1 tot en met blok 3 bestaat ook nog de mogelijkheid tot Vimeo begeleiding van Dyekjaer.

Aan het einde van blok 2 zal Sigrid uit eigen ervaring vertellen hoe je een project moet pitchen op de (internationale) markt, maar uiteraard is dit ook toe te passen als je je project moet ‘verkopen’ aan de fondsen, omroepen of op een forum. Welke markten zijn er wereldwijd en welke festivals/fora passen het beste bij jouw filmproject? Wat zijn hun criteria, hoe kun je het beste aanvragen, hoe kun je je daar het beste presenteren enz. enz. Ook krijgen deelnemers tips mee voor het maken van een flyer voor de internationale markt.
In december wordt iedereen geacht een allerlaatste versie van zijn pilot te presenteren en een pitch voor te bereiden die dan aan elkaar zal worden gepresenteerd en gezamenlijk besproken. Ook de flyer die men heeft moeten maken zal dan uitgebreid aan de orde komen.

Voor wie
De workshop is geschikt voor projecten waarvan al beeldmateriaal gedraaid is of projecten die nog gedraaid moeten worden, en bedoeld voor zowel beginnende als ervaren makers.
Dyekjaer vindt het het meest zinvol als teams van regisseur, producent en editor (of schrijver) aan deze workshop deelnemen. Het is dan ook van belang dat alle teamleden gedurende de workshopdagen aanwezig zijn. Je kunt je voor de workshop aanmelden vóór maandag 10 augustus. De selectie wordt 17 augustus bekend gemaakt. Er worden maximaal 8 projecten geselecteerd.

Aanmelden
Meld je aan voor 10 augustus 2015. Stuur het volgende op in het Engels naar events@directorsguild.nl o.v.v. Workshop Make Your Docu Pilot:

– logline van de film in 2 of 3 zinnen
– 1 pagina synopsis
– 1/2 pagina pitch voor de film
– motivatie waarom je de film wilt maken (inclusief: wat gaat het publiek beleven, wat hebben zij eraan en wat is jouw persoonlijke band met de personages)
– indien beschikbaar: foto’s voor de film of een vroege versie van een pilot
– cv’s van team

Kosten
€350,- per team van regisseur, producent en editor of schrijver (betaling in termijnen is in overleg mogelijk).

Aanvullende informatie van Sigrid Dyekjaer
First of all: when you write your application: what is it we are going to see in the film? This is the key thing we want to know. What we are looking for, is an understanding of what is actually going to happen in your film. A pitch is the best way to start. The Pitch is what you tell people who ask: what is your film about? Why is it important for you to make it, and what kind of relationship do you have to your subjects/participants? A pitch is a concentrated text that makes friends and colleagues interested in hearing more.

Even though it seems very important to know why a documentary film has to be made, it is first of all the film, and what’s happening in it, that is the most interesting thing to hear about. It can be difficult, especially with documentary films, but if you still try to talk about what you would like to happen in the film, or what you want to investigate in the film, it makes you come closer to your idea. And at some point you have to answer those questions anyway. Why does this story need to be a film, and not a book, or a photo book? We need to understand the uniqueness or the possibilities of making this film a unique film and how. It is a good idea also to reflect upon the genre. Is it a portrait, a travelers tail, personal film or for example an investigative film?

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nederlands Filmfonds.