DDG & DPN organiseren Workshop ‘Taking the Lead and Ownership over Your Film’

Met het grote aanbod aan documentairefilms op de internationale markt, het terugvallen van financiering en de daardoor versterkte focus op internationaal coproduceren en publieksbereik, is het voor producenten en regisseurs van essentieel belang om het publiek en de markt voor hun film al tijdens het filmproces te onderzoeken en te definiëren.

Producenten en regisseurs proberen elk op hun eigen manier kennis en vaardigheden te ontwikkelen om aan deze behoefte te voldoen, maar specialistische kennis van strategieën en werkmethodes voor marketing tijdens het productieproces van een documentaire, is in Nederland nog weinig voor handen.

Sigrid Dyekjaer (Danish Documentary; producent van o.a. The Monastry, I am Breathing, Ai Wei Wei – The Fake Case, The Newsroom en Something Better to Come) ontwikkelde in jarenlange samenwerking met haar PR-agent Freddy Neumann een op praktijk gestoelde marketingmethode die zij met veel succes toepassen op hun documentaires. De kracht van deze methode ligt in haar flexibiliteit: de methode biedt producenten en regisseurs een instrument, om bij het maken van een inhoudelijke keuze op elk moment in het productieproces, ook direct de marketingbenadering en ,-doelen bij te stellen. Zodat het marketingplan op elk moment in het proces in lijn loopt met de werkelijk gemaakte film. Een goede en intensieve samenwerking tussen producent en regisseur is hierbij onontbeerlijk.

De doelstelling van de workshop is niet het presenteren van een succesvolle ‘exotische’ methode, maar implementatie van de methode in de Nederlandse documentaire productiepraktijk. We willen daarom gaan werken met zo divers mogelijke projecten en casussen op het gebied van financiering, onderwerp,- en marketingbenadering.

Met het organiseren van deze workshop hopen de DPN en DDG een bijdrage te leveren aan de professionalisering van deze taak van producent en regisseur. De workshop wordt financieel ondersteund door het Nederlands Filmfonds.

 

Workshop opzet, werkwijze en aanmelden
De workshop wordt voorafgegaan door een seminar en beslaat incl. het seminar in totaal drie dagen. De workshop vindt plaats op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2015 in LAB111 in Amsterdam.

De workshop (zie voor details programma hier onder) staat onder leiding van Sigrid Dyekjaer (producent en eigenaar van Danish Documentary en ‘head of studies’ bij DOK.incubator en Freddy Neumann (haar vaste PR agent) eveneens verbonden aan DOK.incubator. Zij zullen hun benadering van marketing tijdens het filmproces en de door hen in de praktijk ontwikkelde methode hiervoor, toelichten en overdragen aan de workshopdeelnemers.

Teams van producent en regisseur kunnen zich voor deze workshop aanmelden met een documentair project via events@directorsguild.nl. Er worden maximaal acht projecten geselecteerd.
Het team kan uitgebreid worden met een derde persoon, die aan het filmproject meewerkt (bv editor, pr-manager, researcher, impactproducer). Dus per project kunnen maximaal drie personen deelnemen aan de workshop.

 

Hoe je documentaire project in te dienen:

Je kunt je met je project aanmelden tot en met woensdag 10 juni via events@directorsguild.nl. Stuur ons de volgende informatie (graag niet meer dan 4 pagina’s):
Een korte synopsis van je film (max 1 pag.)
In welke fase zit je momenteel met je filmproject / is er al materiaal gedraaid? / is je film al bijna klaar?
Een globale schets van de beoogde financiering
Is er al een marketing en distributieplan? Geef dan in een paar zinnen aan hoe dit er uit ziet.
Hoe schat je op dit moment de internationale potentie van je film in?
CV/filmografie van producent en regisseur en eventueel derde persoon.De selectie van de projecten wordt maandag 15 juni bekend gemaakt.