Regionale publieke omroepen willen herstructureren

De regionale omroepen vormen zich in hun nieuwste voorstel om tot één publiek regionaal mediabedrijf. De regionale omroep blijft de hoogste prioriteit geven aan de programmatisch-journalistieke ambities en zet het publiek daarbij voorop. Met nieuws, informatie en cultuur wil de regionale omroep er aan bijdragen dat inwoners goed geïnformeerd zijn, zo meldt ROOS, de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking.

De regionale omroep wordt in de toekomst bestuurd door één bestuur dat op basis van een concessie van de Rijksoverheid het gezamenlijke beleid maakt en uitvoert. Nu doen de dertien regionale omroepen dat nog allemaal apart. De algemene strategie, personeels- en financiële zaken, sales en marketing en de techniek worden omroep-overstijgend georganiseerd en in vijf clusters van omroepen uitgevoerd. Dit leidt tot de bezuiniging die het Rijk de regionale omroepen heeft opgelegd, maar ook tot een verlies van 150 tot 180 banen.

Dertien autonome redacties die in principe geleid worden door dertien hoofdredacties zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de publieke media-opdracht. Op deze wijze is de verankering met de regio gewaarborgd en kunnen samenwerkingsverbanden op maat in de regio worden aangegaan.

Jack de Vries, voorzitter van het bestuur van ROOS: “Het voorstel heeft de unanieme instemming van alle dertien omroepen die daarmee kiezen voor deze nieuwe structuur en toekomst van de regionale omroep. We willen het zo snel mogelijk uitvoeren om ons vervolgens weer geheel te kunnen richten op waar we voor op aarde zijn: het verzorgen van een goed media-aanbod voor en over de regio.”

De Vries roept de staatssecretaris op om snel een besluit te nemen: “Dat is nodig om met de uitwerking aan de gang te gaan en om draagvlak te houden van omroepen en provincies.”

Bron: ROOS