Hoorzitting Zelfstandigenaftrek op 2 juni

De creatieve industrie – waaronder de NVJ, FNV KIEM, Platform Makers en Kunsten’92 –  organiseren op dinsdag 2 juni een hoorzitting over de zelfstandigenaftrek.

Cruciale spelers in het debat krijgen ieder 10 minuten de tijd om hun standpunt over de zelfstandigenaftrek kenbaar te maken. Daaropvolgend vindt een debat plaats met de sprekers en zzp’ers. Het debat wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

De volgende sprekers zijn uitgenodigd: Edwin Bouwers (Dagelijks Bestuur FNV met focus ZZP), Ed Groot (TK- PvdA), Steven van Weyenberg (TK-D66), Erik Ziengs (TK-lid VVD), Michaël van Straalen (voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland VNO-NCW), Peter van den Bunder (bestuurder FNV KIEM) en Rosa García López (secretaris NVJ Zelfstandigen en verantwoordelijk voor de petitie ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’ en de ‘Hoorzitting Zelfstandigenaftrek’ namens de creatieve industrie)

Doel hoorzitting

Iedereen heeft een standpunt over de zelfstandigenaftrek. Maar de onderbouwingen van die standpunten zijn niet altijd bekend. Om een goed debat te kunnen voeren is het nodig om alle argumenten  –  zowel de voors en tegens – te kennen. Een hoorzitting dient om grip te krijgen op de verschillende standpunten.

Aanleiding hoorzitting

Staatssecretaris Eric Wiebes, van Financiën, wil het belastingstelsel herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers beperken. Als het aan Wiebes ligt komen alleen nog zzp’ ers in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek die werkgelegenheid creëren en een substantiële bijdrage leveren aan innovatie. Dit betekent dat zelfstandigen zonder personeel geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek. Dit treft vooral de creatieve industrie hard.  Afschaffing van de zelfstandigenaftrek scheelt hen minimaal  €221,-  per maand in hun portemonnee. Dit terwijl zij hun eigen baan creëren en er in de creatieve industrie geen alternatieve banen voor hen zijn in loondienst.

Aanmelden

Deelnemen is gratis mogelijk via vereniging@nvj.nl onder vermelding van ‘Hoorzitting’. Dit kan tot 1 juni. Aansluitend (vanaf 18.00 uur) is er een borrel (voor eigen rekening). ZZP’ers worden nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan het debat.

Bron: NVJ