Oproep OASE (Filmfonds) – Ontwikkeling van lange documentaires

Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn in 2013 gestart met een vrijplaats voor documentaire regisseurs om filmplannen te ontwikkelen voor lange documentaires.

Het doel van de samenwerking is om bij te dragen aan de ontwikkeling van treatments voor documentaires met cinematografische kwaliteit. Afhankelijk van de beschikbare middelen dragen de fondsen gezamenlijk maximaal € 8.000 bij aan een aanvraag. Op basis van het treatment dat met de bijdrage tot stand komt, kan de documentaire regisseur een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling van het documentaire filmplan.

Criteria aanvrager
Oase richt zich op onafhankelijke documentaire regisseurs die tenminste één lange documentaire of drie documentaires van 50 minuten op hun naam hebben staan.
De betreffende documentaires dienen te zijn uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of uitgezonden op de landelijke televisie.
De regisseurs zijn niet verbonden aan een omroep.
De aanvrager is de documentaire regisseur.

Het filmplan bevat:
Een duidelijke toelichting op stijl en vorm;
Het benoemen van de dramatische ontwikkeling en beschrijving van het onderwerp;
Een motivatie en een regievisie;
Een inschatting van de kosten waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, met toelichting.

Vereisten aanvraag
De regisseur mag maximaal één Oase project inleveren en dient dat project afgerond te hebben alvorens opnieuw een aanvraag gedaan kan worden.
Een aanvraag bestaat uit een inhoudelijk deel van maximaal 4  A4, met alle bovengenoemde informatie.Maximaal 2 A4 met CV/filmografie van de regisseur en eventuele medewerkers, voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Uit het CV dient te blijken of de regisseur voldoet aan de criteria. In de filmografie dienen de lengtes, de omroep en/of de bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.
Een aanvraag komt niet in aanmerking voor een bijdrage indien filmplannen niet aan voornoemde eisen voldoen of de aanvrager reeds een bijdrage van (een van) beide fondsen heeft ontvangen voor het filmplan.

Aanmelding
Aanvragen kan door in te loggen op https://aanvragen.filmfonds.nl en te kiezen voor: ‘als persoon’ en daarna categorie ‘Samenwerkingsprojecten’. Vervolgens opent het formulier voor OASE. Aanvragen dienen uiterlijk 1 oktober 2015 vóór 17:00 uur binnen te zijn met een volledig ingevulde en ondertekende, geprinte en digitale versie van het aanvraagformulier via www.filmfonds.nl. Na het verzenden van de digitale versie dient u een ondertekende en ingebonden papieren exemplaar met bijlagen in te dienen bij: Nederlands Filmfonds O.v.v. Oase Pijnackerstraat 5 1072 JS Amsterdam.