Bedrijfslidmaatschap

Wist je dat het voor bedrijven nu ook mogelijk is om lid te worden van de NBF? Voorheen kon je alleen op persoonlijke titel lid worden, maar sinds kort kunnen ook bedrijven gerepresenteerd worden door de NBF middels het nieuwe bedrijfslidmaatschap.

Bedrijfsleden hebben recht op dezelfde voordelen als reguliere leden en worden ook opgenomen in de NBF-ledenlijst, maar kunnen meer ledenpassen ontvangen voor medewerkers en worden als bedrijf gerepresenteerd bij overlegsituaties waarbij de NBF betrokken is en bij speciale acties die de vereniging organiseert. Het NBF-bedrijfslidmaatschap staat open voor bedrijven die actief zijn in de audiovisuele sector en in de werkzaamheden blijk hebben gegeven van een professionele beroepsuitoefening.

Kosten bedrijfslidmaatschap – €300,- per jaar inclusief één NBF-ledenpas (extra NBF-passen €50,- per stuk, max. 4 per aanvrager)

Betaling
Voor de contributie wordt een factuur gestuurd in januari.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 december schriftelijk aan het adres van de vereniging of per e-mail via nbf@nbf.nl gemeld worden bij de administratie, anders wordt het lidmaatschap automatisch met het daaropvolgende kalenderjaar verlengd.

Aanmeldingsformulier bedrijfslidmaatschap

Hierbij meld ik me aan als bedrijfslid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers NBF. Het NBF-bedrijfslidmaatschap staat open voor bedrijven die actief zijn in de audiovisuele sector en in de werkzaamheden blijk hebben gegeven van een professionele beroepsuitoefening. De aanvrager van het lidmaatschap dient op duurzame wijze betrokken te zijn op dit vakgebied in Nederland. In het aanmeldingsformulier moeten hierom drie recente professionele producties worden ingevuld.

[contact-form 7 “Online aanmeldingsformulier voor bedrijfslidmaatschap”]