Europese Commissie presenteert plan Digital Single Market

De Europese Commissie heeft op 6 mei haar voorstel gepresenteerd voor de realisatie van één digitale interne markt. Het streven is om dit vóór het einde van 2016 te bereiken. Een gemeenschappelijke digitale markt staat hoog op de topprioriteitenlijst van de Commissie. Brussel wil af van de verschillende, soms tegenstrijdige, nationale regels (zoals telecom- en auteursrechtwetten). Deze zouden belemmerend werken omdat ze het Europees internet potentieel onbenut laten en de concurrentiepositie verzwakken.

Zo verschilt de consumentenbescherming per land, en staat regelgeving expansie naar andere EU landen vaak in de weg. De Commissie heeft zestien actiepunten geformuleerd die een groei van ruim 400 miljard euro en honderdduizenden banen moet opleveren. Zowel consumenten als producenten moeten gaan profiteren. Enerzijds door een verbeterde toegang tot online diensten, muziek en films in andere Europese landen.
Anderzijds wil men de digitale netwerken en innovatieve diensten een impuls geven. Het afzetgebied voor producenten en start-ups moet groter worden, ongeacht hun land van vestiging.

Voor de filmindustrie zijn een tweetal actiepunten relevant. Zo wil de Commissie een einde maken aan ongefundeerde geoblocking, waarbij consumenten op basis van hun fysieke locatie de toegang ontzegd kan worden tot een website of provider, of meer moeten betalen dan een inwoner van het betreffende EU-land. Daarnaast wil de Commissie toe naar een modern, meer Europees wet voor auteursrechten, met het doel om culturele werken in de hele EU online toegankelijk te maken. Online content moet met Europese burgers mee kunnen reizen, ongeacht het Europese land waarin ze zich bevinden.

Vanuit de Europese filmindustrie kwam eerder al flinke kritiek op de plannen omdat het de bestaande filmfinanciering onderuit zou halen. Inmiddels stelt Brussel begrip te hebben voor het principe van territoriale rechten. Overigens moet het voorstel nog goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
Andere onderwerpen zijn onder andere  aanpak van illegale online content, lagere bezorgkosten voor pakketten en privacy. Klik hier voor het complete overzicht.

Bron: Holland Filmnieuws