Vacature Filmconsulent Speelfilm bij het Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds heeft een vacature uitgezet voor een Filmconsulent Speelfilm.

Het Nederlands Filmfonds stimuleert een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en bevordert een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Daartoe biedt het ondersteuning aan de ontwikkeling, productie en distributie van kansrijke en cinematografische kwaliteitsfilms van beginnend en ervaren filmtalent en activiteiten als festivals en training. Het Fonds opereert in een internationale en dynamische omgeving en geeft in zijn beleid prioriteit aan talentontwikkeling, internationale samenwerking en creatieve, technische en zakelijke innovatie.

Filmconsulenten spelen een centrale rol in de inhoudelijke beoordeling, advisering en begeleiding van de ingediende aanvragen voor ontwikkeling en realisering van filmprojecten. Zij werken samen met het team van productiebeheerders en projectbegeleiders die zorgdragen voor de zakelijke en productionele analyse van aanvragen. Het hoofd Screen NL is daarbij verantwoordelijk voor het overkoepelende beheer en de uitvoering van de deelreglementen ontwikkeling en realisering en voor een goed functionerend proces van subsidieverlening.

Het Fonds is op zoek naar
een FILMCONSULENT SPEELFILM (0,8 – 1 fte)

Het betreft een aanstelling voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De filmconsulent:
– is verantwoordelijk voor een zorgvuldige inhoudelijke beoordeling van aanvragen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties binnen de categorie speelfilm;
– stelt voor de directeur/bestuurder adviezen op over de inhoudelijke kwaliteit van aanvragen binnen het geldende beleids- en beoordelingskader;
– begeleidt filmmakers bij de ontwikkeling en realisering van filmprojecten die het meest kansrijk worden geacht om tot een succesvolle film uit te groeien voor een nationaal en internationaal publiek.
– onderhoudt – in afstemming met het hoofd Screen NL – contact met (potentiële) aanvragers;
– voert samen met de projectbegeleider toekenningsgesprekken en eventuele afwijzingsgesprekken voor ontwikkeling;
– neemt deel aan evaluaties van filmproducties, die gesteund zijn door het Fonds;
– volgt de ontwikkelingen in de (inter)nationale film- en av-sector en levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van het Fondsbeleid voor speelfilm;
– draagt zorg voor een gedegen analyse en verslaglegging van de resultaten;
– legt verantwoording af aan de directeur/bestuurder.

Het Fonds is op zoek naar een deskundige professional die aantoonbaar beschikt over:
– ruime praktijkervaring binnen de Nederlandse filmsector en goed zicht op de ontwikkelingen in het internationale film- en av-veld;
– kennis van en praktijkervaring met de ontwikkeling, financiering, productie en uitbreng van speelfilms in Nederland en bij voorkeur ook internationaal;
– een voor speelfilm relevant netwerk in de (inter)nationale film- en av-wereld;
– ruime ervaring met het beoordelen van synopsissen, treatments en scenario’s van kwaliteitsfilms en bij voorkeur  in meerdere categorieën (mainstream,-, arthouse,-, animatie,- jeugd,- en familiefilms);
– het vermogen om sterke, urgente filmplannen te herkennen en het potentieel van het betrokken team in relatie tot het project te beoordelen;
– aantoonbare vaardigheid in het opstellen van scenarioanalyses, het schrijven van adviezen en het schriftelijk en mondeling geven van feedback op filmplannen.

U bent:
– communicatief, stressbestendig, besluitvaardig en oplossingsgericht;
– integer en sociaal vaardig in de omgang met collega’s, aanvragers en andere stakeholders van het Fonds.

Past bovenstaand profiel bij u, dan nodigen wij u uit te reageren voor donderdag 28 mei 2015 ter attentie van de directeur/bestuurder: Nederlands Filmfonds, Doreen Boonekamp, via vacature@filmfonds.nl

De eerste gesprekken vinden plaats in week 24 (8-12 juni). Aanstelling is beoogd voor 15 augustus.

Meer informatie over het Nederlands Filmfonds kunt u vinden opwww.filmfonds.nl. Voor inlichtingen omtrent de vacature en inschaling kunt u terecht bij Hoofd Financiën & Juridische Zaken, George van Breemen, telefoon: 020 5788457 e-mail: g.van.breemen@filmfonds.nl. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Bron: Nederlands Filmfonds