Vier non-fictie transmediaprojecten geselecteerd voor realisatie

In de eerste ronde van de non-fictie transmediaregeling in 2015 zijn vier projecten ondersteund: De Asielzoekmachine, The Sprawl, Common Sense en Shared. De volgende deadline voor het indienen van non-fictie transmedia voorstellen is 9 juni 2015. Er is deze ronde maximaal € 250.000 beschikbaar.

Met De Asielzoekmachine onderzoekt Stichting Traktor op een open manier de complexe wereld van het Nederlandse asielbeleid. Samen met het publiek zoeken de makers antwoorden op vele vragen. De Asielzoekmachine informeert, confronteert en daagt uit tot meedenken. Het project probeert de bezoeker op een andere, nieuwe manier naar het beleid te laten kijken en het debat open te breken. Het interactief ontwerp beoogt van dit ingewikkelde onderwerp een toegankelijke en filmische webdocumentaire te maken. Eefje Blankevoort en Els van Driel tekenen voor de regie van De Asielzoekmachine, Kummer & Herrman voor de vormgeving.

The Sprawl is een vijfdelige online documentairereeks over geopolitiek, informatie, beeld en propaganda. Het internet heeft een niet te onderschatten invloed op conflicten tussen landen, non-gouvernementele organisaties, werelddelen en ideologieën. The Sprawl is opgebouwd rond twee sprekende voorbeelden: de propagandastrategieën van Rusland onder Vladimir Poetin, en de mediastrategieën van Islamic State (ISIS). In deze voorbeelden is het manipuleren en ontwrichten van de oriëntatie van de toeschouwer minstens even belangrijk als het daadwerkelijke conflict. The Sprawl wordt een visueel en bijna surreëel non-lineair verhaal over de evolutie van propaganda. Het project wordt gerealiseerd door de Nederlandse ontwerpstudio Metahaven in samenwerking met het Britse Lighthouse en het The Space programma van The Arts Council en de BBC.

Common Sense is een project van Raymond Taudin Chabot in samenwerking met IDTV Docs. Het onderzoekt de plekken waar de overheid zich terugtrekt, de markt het laat afweten en de burger de regie terugpakt bij de inrichting van de samenleving. In Common Sense wordt de werking van collectieve burgerinitiatieven geschetst aan de hand van vijf uiteenlopende voorbeelden, variërend van een energie-autarkisch dorp in Duitsland tot een traditionele common in Wales en een wijkinitiatief in Leeuwarden. In alle verhalen wordt gezocht naar de sleutel van het systeem en hoe dat systeem wel of niet blijkt te werken. Common Sense wordt een internationale plek waar onder andere via  films de kennis en de informatie over collectieven op een toegankelijke wijze worden gedeeld.

In Shared brengen Nicolette Nol, Ilja Willems en The Media Brothers anno 2015 een belangrijke vraag te berde: is sharing een nieuwe manier om geld en middelen op een eerlijke manier te herverdelen? Of is het een nieuwe business strategie die via internet, userratings en de diensten en goederen van mensen zorgt voor een nieuw verdienmodel waarbij wetten en investeringen een te verwaarlozen factor worden? Via het verhaal van Nigel Warren die werd aangeklaagd door de staat New York, nadat hij zijn appartement verhuurde aan een Russin, wordt de wereld achter initiatieven als Airbnb, Uberpop en Snappcar onderzocht. Shared combineert een klassieke documentaire met de kracht van een browser op tablet, met als doel de realiteit, reikwijdte en de belofte van de deeleconomie te doorgronden.

De non-fictie transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De gezamenlijke regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben.Zowel omroepen als onafhankelijke producenten kunnen een aanvraag indienen. Voor meer informatie:http://www.mediafonds.nl/av40

Bron: Nederlands Filmfonds