Vier documentairemakers ontvangen financiële ondersteuning van Nederlands Filmfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben aan vier documentaire-regisseurs elk een bedrag van €8.000 toegewezen. De toekenning vindt plaats in het kader van OASE, een vrijplaats voor documentaire-regisseurs om filmplannen te ontwikkelen voor lange documentaires met cinematografische kwaliteit.

De documentairemakers die een bijdrage krijgen:

Regisseur – Project
Ineke Smits – Hoe Sosruko het vuur stal van de Reus
Peter Delpeut De Hand van de Kunstenaar
Chris Teerink – The waste land
Marjoleine Boonstra – De Zoutmijn

Het Filmfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds startten in 2013 met OASE. Jaarlijks is er maximaal € 80.000 beschikbaar voor ervaren regisseurs die een plan willen uitwerken. Zo stimuleren het Filmfonds en het Cultuurfonds gezamenlijk de ontwikkeling van zogenoemde treatments – de verkorte versie van een script. Op basis hiervan kan de documentairemaker een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling en eventuele realisering van de documentaire. De bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds komt uit een CultuurFonds op Naam, het Mady Saks Fonds, ingesteld door de in 2006 overleden cineaste Mady Saks.

Aanvragen voor de tweede ronde kunnen vanaf half mei tot uiterlijk 7 oktober 2015 bij het Filmfonds worden ingediend. Beoordeling vindt plaats door beide fondsen.